Logo for print

​Folketrygden skal heller ikke yte dekning etter bidragsordningen, § 5-22.

Bakgrunnen for beslutningen er at det ikke foreligger en helseøkonomisk vurdering av legemidlet, og at behandlingskostnaden er svært høy.

Denne kostnaden ligger på 2,5 til 8 millioner kroner per pasient per år.