Logo for print

Dette har Stortinget bestemt.​

Enkelte pasienter har hittil fått legemidlene finansiert av folketrygden etter én av følgende ordninger:

  • Blåreseptordningen, folketrygdloven § 5-14: Stønad gis umiddelbart på apoteket ved registrering av blå resept
  • Bidragsordningen, folketrygdloven § 5-22: Legemidlets fulle pris betales på apoteket av pasienten. Stønad utbetales fra Helfo i etterkant ved innsending søknad med kvitteringer
  • Yrkesskadeordningen, folketrygdloven § 5-25: Stønad gis umiddelbart på apoteket ved fremvisning av vedtak fra Helfo

Overføringen av finansieringsansvaret til RHF-ene innebærer at det fra 15. juli 2017 ikke lenger vil være mulig å få stønad fra folketrygden for disse legemidlene.

En overgangsordning sikrer at pasienter med gyldig blåresept, og eventuelt vedtak fra Helfo, eller gyldig resept på legemidler med vedtak for yrkesskade fra før overføringstidspunktet 15. juli 2017, kan benytte denne ved uthenting på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode.

For pasienter som har fått stønad etter bidragsordningen, er det ingen tilsvarende overgangsordning. Disse pasientene vil ikke få refundert utgifter til legemidler som er kjøpt fra og med 15. juli 2017. Dette gjelder uavhengig av legemidlets bruksområde.

For enkelte pasienter kan dette gjelde kostbare legemidler. Helfo anbefaler de aktuelle pasientene å ta kontakt med sin behandlende lege, for å få avklart videre behandling.Alle legemidler RHF-ene har finansieringsansvaret for

Vedtaket om de aktuelle 114 kreftlegemidlene som ble overført 1. mai 2017 fra Helsedirektoratet.

Du finner ytterligere informasjon om endringen av finansieringsansvaret på Helsedirektoratets nettsider.