Logo for print

​Forslaget er en del av Helfos anbefaling til ny kontorstruktur for å oppnå sterkere fagmiljøer og mer effektiv ressursutnyttelse. Det vil innebære at cirka 160 av Helfos 555 medarbeidere får tilbud om nytt arbeidssted. 

Anbefalingen til ny kontorstruktur er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet og skal behandles av Helfos medbestemmelsesapparat før saken sendes tilbake til Helsedirektoratet, og deretter til beslutning i Helse- og omsorgsdepartementet.

Helfo anbefaler at endringen gjennomføres i løpet av de neste 2-3 årene. Kontorstedene vil tidligst legges ned 1. juli 2019, og endringene i kontorstruktur skal være gjennomført innen utløpet av 2020.

- Alle medarbeiderne får tilbud om jobb

- Alle medarbeiderne ved kontorstedene som er foreslått nedlagt, vil få tilbud om jobb på et av kontorstedene som foreslås videreført i anbefalingen, sier Helfos direktør Jan Mathisen.

Helfo også vil benytte virkemidlene i «Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten» i den videre prosessen.

Disse endringene er foreslått

- Helfo vil og må møte dagens og framtiden krav. Digitaliseringen åpner både for nye måter å levere tjenester på, og for å utvikle helt nye tjenester. Ved å samle oppgavene på færre og større kontorsteder, ønsker Helfo å legge til rette for større og bredere kompetansemiljøer og en mer effektiv og framtidsrettet arbeidsform, sier Helfos direktør Jan Mathisen.

Disse kontorstedene foreslås nedlagt (antall ansatte per 1.september 2017): Kirkenes (5), Lenvik (1), Harstad (4), Beiarn (5), Nærøy (3), Verdal (3), Gloppen (4), Bergen (11), Voss (14), Kristiansand (12), Risør (4), Kongsberg (7), Eidsvoll (13), Vågå (3) og Oslo (68).

Kontorstedene i Mo i Rana (19), Ørsta (43), Sola (52), Tønsberg (195) og Fredrikstad (64) foreslås videreført.

Kontorstedene Orkdal (11) og Brumunddal (11) foreslås også videreført, med en anbefaling om at det gjøres en ny vurdering av de to kontorstedene i 2020. Bakgrunnen for at disse foreslås videreført, er behovet for å sikre evnen til å levere tjenester på legemiddelområdet i omstillingsperioden.

Oppdrag fra Helsedirektoratet

Arbeidet rundt fremtidig kontorstruktur har sitt utgangspunkt i bestillingen som er gitt fra overordnet myndighet. Grunnlaget for Helfos anbefaling er overordnede rammer og føringer fra direktoratet og departementet, blant annet retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.  

Helsedirektoratets ytre etat

Helfo har ikke publikumsmottak, og forslaget skal etter planen ikke påvirke Helfos tjenester til publikum.

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og har blant annet ansvar for refusjon av privatpersoners utgifter til legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet og oppgjør fra folketrygden til behandlere utenfor sykehus. Helfo har også ansvar for veiledningstjenesten 800HELSE med bytte av fastlege, informasjon om frikort og egenandeler, bestilling av Europeisk helsetrygdkort og veiledning og brukerstøtte for tjenester som er tilgjengelig på nettportalen www.helsenorge.no.

Helfo har i dag 555 medarbeidere fordelt på 22 kontorer. Da Helfo ble etablert i 2009, videreførte etaten arbeidsstedene fra tiden da Helfos oppgaver tilhørte Trygdeetaten og senere NAV.