Logo for print

Her kan du lese mer om regelverks- og takstendringene for fysioterapeuter.

Her kan du lese mer om regelverks- og takstendringene for leger.

Her kan du lese mer om regelverks- og takstendringene for psykologer.​

Her kan du lese mer om regelverks- og takstendringene logoped/audiopedagog.

For å få en fullstendig oversikt over regelverks- og takstendringene på områdene som er berørt, må du selv gå gjennom og lese den nye forskriften, som du finner lenker til på sidene som er listet ut over.

Det er også vedtatt takstbeløpsendringer for jordmødre, kiropraktor, private laboratorium og røntgeninstitutt, ortoptist, ridefysioterapeuter og sykehus/poliklinikk.

Husk å oppdatere EPJ-systemet ditt slik at takstene er riktige fra 1. juli.
Vi minner om at refusjonskrav som blir sendt inn etter 1. juli med gamle takster vil bli avvist av Helfo. Du må i så fall korrigere disse og sende refusjonskravet inn på nytt.

Her kan du lese med om innsending av refusjonskrav til Helfo.