Logo for print

Her kan du lese mer om regelverks- og takstendringene for fysioterapeuter.

Her kan du lese mer om regelverks- og takstendringene for leger.

Her kan du lese mer om regelverks- og takstendringene for psykologer.​

Her kan du lese mer regelverks- og takstendringene for sykehus/poliklinikk.

Her kan du lese mer regelverks- og takstendringene for private laboratorium og røntgeninstitutt.

For logopeder/audiopedagoger er det endringer i takstkodene, og én takst splittes. Utover dette er det bare satser/beløp som er endret. For jordmor/helsestasjon, kiropraktor, ortoptist, terapiridning, poliklinikk og private laboratorier/røntgeninstitutt er det kun satser/beløp som er endret.

For å få en fullstendig oversikt over endringene, må du selv gå gjennom og lese den nye forskriften.

Husk å oppdatere EPJ-systemet ditt slik at takstene er riktige fra 1. juli.
Vi minner om at refusjonskrav som blir sendt inn etter 1. juli med gamle takster vil bli avvist av Helfo, og du må korrigere disse og sende refusjonskravet inn på nytt.

Her kan du lese med om innsending av refusjonskrav til HELFO.