Logo for print

​Om endringene gjelder deg som er behandler eller helseaktør, er det viktig at du leser og setter deg inn i endringene, ettersom de påvirker refusjonskravene du sender til Helfo.

Noen av de viktigste endringene

Rundskriv / regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 er lagt ut på regjeringen.no. Du kan også lese mer om endringene fra nyttår på tannområdet

Egenandelstakene for frikort tak 1 er endret til 2369 kroner, og egenandelstaket for frikort tak 2 er endret til 2085 kroner. Det er ingen endring i egenandelssatsene, bortsett fra på tannområdet.

Her finner du mer informasjon om regelverket og takstene som gjelder for sykehus/poliklinikk i 2019.

Her finner du mer informasjon om regelverket som gjelder for private laboratorier og røntgeninstitutt i 2019.

Ordningen med bidragsdekning til prevensjonsmidler gjelder fra måneden etter at kvinnen fyller 16 år og er utvidet til å gjelde til og med måneden før kvinnen fyller 22 år.

Ny tjeneste i ordningen fritt behandlingsvalg

I ordningen fritt behandlingsvalg kan det nå søkes om godkjenning for rehabiliteringstjenester for pasienter med Parkinsons sykdom og nyamputerte pasienter over 18 år med underekstremitetsamputasjon. Les mer om dette på siden «Tjenester og priser – fritt behandlingsvalg».

Antallsbegrensinger på produkt- og prislistene

For alle helseaktører som bruker produkt- og prislistene fra Helfo, er det verdt å merke seg at det er innført antallsbegrensning for enkelte bleieholdere og for analirrigasjonssystem med tilhørende kateter.

I tillegg kan strukturelle endringer i produkt- og prislistene føre til tekniske utfordringer ved utlevering av bleier etter 1. januar 2019.

Les mer om antallsbegrensningene her.

Husk å oppdatere EPJ-systemet ditt

Husk å oppdatere EPJ-systemet med de nye takstene som gjelder fra 1. januar.

Skriver du regninger i 2019 basert på gamle takster, vil disse bli avvist av Helfo. I så fall må du korrigere regningene og sende dem inn på nytt.