Logo for print

«Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog» har også i år noen endringer fra 1. juli:

  • Takst 40 endres til 40a og 40b. Det er innført en ny takst, 40b, for undersøkelse/vurdering av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk. Taksten kan utløses én gang for hver av takstene 11, 18 og 19. Les mer på Helsedirektoratets nettside der du finner den oppdaterte forskriften i PDF-format.

For å få en fullstendig oversikt over endringene må du lese den nye forskriften.

Husk å oppdatere EPJ-systemet

Husk å oppdatere EPJ-systemet ditt, slik at de nye takstene er oppdatert fra 1. juli. Regninger som blir sendt inn etter 1. juli basert på gamle takster vil bli avvist av Helfo. Du må korrigere disse og sende dem inn på nytt.

På siden slik sender psykolog inn refusjonskrav kan du lese mer om oppgjørene med Helfo.

Ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070 eller post@helfo.no dersom du har spørsmål om takstendringene.