Logo for print

«Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog» har også i år noen endringer fra 1. juli:

  • Det innføres ny takstgruppe for e-konsultasjon. Dette vil utgjøre takstgruppe F. Bruken av disse takstene forutsetter at e-konsultasjon foregår i tråd med kravene til informasjonssikkerhet (Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten).
  • Takst 40b (som gjelder tillegg for undersøkelse/vurdering av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk) utvides, slik at den kan kreves sammen med takst 13 (som gjelder miljøvurdering).

For å få en fullstendig oversikt over endringene må du lese den nye forskriften.

Husk å oppdatere EPJ-systemet

Husk å oppdatere EPJ-systemet ditt, slik at de nye takstene er oppdatert fra 1. juli. Regninger som blir sendt inn etter 1. juli basert på gamle takster vil bli avvist av Helfo. Du må korrigere disse og sende dem inn på nytt.

På siden slik sender psykolog inn refusjonskrav kan du lese mer om oppgjørene med Helfo.

Ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070 eller post@helfo.no dersom du har spørsmål om takstendringene.