Logo for print

Eksempel på nye takster:

  • takst 1ad2 – prøvetaking for ekstern rekvirent
  • takst 109a – første gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema
  • takst 109b – andre og senere gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema

Noen takster har fått en tydeligere presisering. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke betyr at takstene endres, men at taksten nå inneholder mer informasjon for å bidra til riktig takstbruk.

Eksempel på presisering av takst:

  • takst 1be – bruk av taksten forutsetter at det gis råd/veiledning
  • takst 1f  –  bruk av taksten forutsetter at det gis råd/veiledning eller ordinasjoner 
  • takst 2ae – taksten kan ikke kombineres med andre takster enn 2dd og 2p
  • takstene 14 og 14d – takstene kan ikke brukes ved avlyst møte, eller hvis møtet initieres av NAV. Takstene 14 og 14d kan ikke brukes på legevakt

For å få en fullstendig oversikt over endringene må du selv gå gjennom og lese den nye forskriften.

Du finner mer informasjon om takstendringene på Helsedirektoratets nettsider. Der finner du også den nye takstforskriften som gjelder fra 1. juli.

På siden slik sender legen refusjonskrav kan du lese mer om oppgjørene med Helfo.

Ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070 eller post@helfo.no dersom du har spørsmål om takstendringene.