Logo for print

Eksempel på nye takster:

  • takst 652 (pediatri) – supplement til samtaleterapi ved behandling av nevnte diagnoser der andre tiltak ikke har gitt ønsket effekt. Bruk av taksten krever godkjent hypnosekurs
  • takst 2 cdd – tidstillegg for spesialist i allmennmedisin som har fått godkjent utdanningsprogram i henhold til taksten

Eksempel på endring i ordlyd:

  • takstene 1ad, 1ak, 1bd og 1bk – tydeliggjøring i takstenes ordlyd om at det er krav om at det gis råd/veiledning
  • takstene 124 og 125a – spesifiserer hvilke andre  spesialister som kan ta taksten

Eksempel på endring i merknad:

  • B7 – samlet tid for reise skal føres på regning på første pasient (tidligere for siste besøk)

For å få en fullstendig oversikt over endringene må du selv gå gjennom og lese den nye forskriften.

Du finner mer informasjon om takstendringene på Helsedirektoratets nettsider. Der finner du også den nye takstforskriften som gjelder fra 1. juli.

Husk å oppdatere EPJ-systemet!

Husk å oppdatere EPJ-systemet ditt slik at takstene er riktige fra 1. juli. Vi minner om at du må sende inn refusjonskrav for alle behandlinger som er utført etter 1. juli med nye og oppdaterte takster. Om disse refusjonskravene blir sendt inn med gamle takster, vil de bli avvist av Helfo. Da må du selv korrigere refusjonskravet og sende det inn på nytt.

På siden slik sender legen refusjonskrav kan du lese mer om oppgjørene med Helfo.

Ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070 eller post@helfo.no dersom du har spørsmål om takstendringene.