Logo for print

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. blir oppdatert 1. juli. På denne siden kan du lese om de viktigste endringene for deg som er fysioterapeut.

De viktigste endringene i takstene fra1.juli

  • Takstene A7, A11, B20 og B21 utgår som egne takster. Honoraret for disse behandlingsformene er lagt inn i takstene A2a-g.
  • Endret ordlyd for tidstakstene A2a-f, A8a og A9a. I stedet for at takstene knyttes til spesifikke behandlingsformer, knyttes takstene til tidsbruk og kompetanse.
  • Det åpnes for at takst A9a og A9b kan kombineres med takst A2g
  • Takst C33 utvides til å gjelde gruppebehandling for inntil seks barn og splittes i to takster, C33a for de første tre barn, og C33b for de neste tre
  • Ny takst C34h gir bedre honorering av små grupper gjennom et tillegg for behandling i grupper på to til fire deltagere
  • Takst A10 kan nå benyttes av fysioterapeuten i behandling av alle pasienter, ikke bare honorartakstpasienter
  • Takst B22 kan ikke lenger kombineres med gruppetakster

For å få en fullstendig oversikt over endringene, må du selv gå gjennom og lese den nye forskriften. Du kan også lese mer på siden Regelverk og takster for fysioterapeut.

Ny helsenett-takst

Den planlagte automatiseringen av frikort egenandelstak 2 fra 1. januar 2017 vil medføre flere endringer i regelverk og takster for landets fysioterapeuter.

Det blir innført en ny takst (H2a og H2b) for elektronisk samhandling via Norsk Helsenett (NHN). Elektronisk samhandling er en forutsetning for en vellykket innføring av automatisk frikort egenandelstak 2 fra 1. januar 2017. Taksten skal kompensere for driftskostnader og kan utløses per måned.

Regjeringen har også satt av midler til et eget EPJ-løft for fysioterapeuter. Dette skal sikre kvalitetsheving av fysioterapeutenes EPJ-system og skal bidra til utvikling av IKT-verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktørene i sektoren og mer effektiv ressursbruk.

Husk å oppdatere EPJ-systemet!

Husk å oppdatere EPJ-systemet ditt slik at takstene er riktige fra 1. juli. Vi minner om at alle behandlinger som er utført etter 1.juli må du sende inn med nye og oppdaterte takster. Om disse refusjonskravene blir sendt inn med gamle takster vil de bli avvist av Helfo, og du må korrigere og sende refusjonskravet inn på nytt.

På siden slik sender fysioterapeut inn refusjonskrav kan du lese mer om oppgjørene med Helfo.

Ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070 eller post@helfo.no dersom du har spørsmål om takstendringene.