Logo for print

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. er oppdatert og gjelder fra 1. juli. På denne siden kan du lese om de viktigste endringene for deg som er fysioterapeut.

De viktigste endringene i takstene fra 1. juli

Dette er de viktigste takstendringene:

  • Ny takst A4 – enkel pasientkontakt
  • Takst A1a og A1d – endring i ordlyd og merknad A2.
  • Merknad A3 – ny presisering til de individuelle behandlingstakstene
  • Takst B22 utgår og honoraret innlemmes i takstene A2a-f og i A9.
  • Takst C34g – taksten kan kombineres med takstene C33a og b.
  • Merknad E1 – ny presisering om møtetakst E50a/b

Fra 1. oktober 2018 omstruktureres A2-takstene. Takstene A2a-f utgår, og det innføres samtidig en ny takst A3a og b:

A3a: Behandling hos fysioterapeut

A3b: Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter

For å få en fullstendig oversikt over endringene, må du selv gå gjennom og lese den nye forskriften.

Du finner også mer utdypende informasjon om takstendringen nevnt over på nettsidene til Helsedirektoratet.

Husk å oppdatere EPJ-systemet!

Husk å oppdatere EPJ-systemet ditt slik at takstene er riktige fra 1. juli. Vi minner om at refusjonskrav for alle behandlinger som er utført etter 1. juli må du sende inn med nye og oppdaterte takster. Om disse refusjonskravene blir sendt inn med gamle takster, vil de bli avvist av Helfo. Da må du selv korrigere refusjonskravet og sende det inn på nytt.

På siden slik sender fysioterapeut inn refusjonskrav kan du lese mer om oppgjørene med Helfo.

Ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070 eller post@helfo.no dersom du har spørsmål om takstendringene.