Logo for print

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. er oppdatert og gjelder fra 1. juli. På denne siden kan du lese om de viktigste endringene for deg som er fysioterapeut.

De viktigste endringene i takstene fra1. juli

  • Takst H1 bortfaller fra 1. juli 2017
  • Takst A1d - Aldersgrensen heves fra 12 til 16 år, dvs. at taksten kan benyttes ved undersøkelse av barn under 16 år
  • Takst C33a og b – Aldersgrensen heves fra 12 til 16 år, dvs. at takstene kan benyttes ved behandling i gruppe på inntil 6 barn under 16 år
  • Takst E 50a/b - presisering i merknad E1
  • Ny merknad F3 til takst F22
  • Det er på takstene C33a-b og C34a-h tatt inn ugyldig takstkombinasjon med takst G.

For å få en fullstendig oversikt over endringene, må du selv gå gjennom og lese den nye forskriften.

Du finner også mer utdypende informasjon om takstendringen nevnt over på nettsidene til Helsedirektoratet.

Husk å oppdatere EPJ-systemet!

Husk å oppdatere EPJ-systemet ditt slik at takstene er riktige fra 1. juli. Vi minner om at refusjonskrav for alle behandlinger som er utført etter 1. juli må du sende inn med nye og oppdaterte takster. Om disse refusjonskravene blir sendt inn med gamle takster, vil de bli avvist av Helfo. Da må du selv korrigere refusjonskravet og sende det inn på nytt.

På siden slik sender fysioterapeut inn refusjonskrav kan du lese mer om oppgjørene med Helfo.

Ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070 eller post@helfo.no dersom du har spørsmål om takstendringene.