Logo for print

​Disse endringene innføres basert på nye, reduserte maksimalpriser for Entresto, samt en metodevurdering gjort av Statens legemiddelverk.

Stønad begrenses til pasienter som tidligere er behandlet med betablokker og enten ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB), og der samtlige av følgende vilkår er oppfylt

  • NYHA-klasse II-IV
  • ejeksjonsfraksjon (EF) under eller lik (≤) 35 % bestemt ved ekkokardiografi, angiografi, myokardscintigrafi eller magnettomografi

    Vilkårene skal være oppfylt under behandling med maksimalt tolererbare doser av betablokker, ACE-hemmer eller ARB og eventuelt mineralkortikoidantagonist.

Disse vilkårene må være dokumentert i søknaden til Helfo.

Søknaden må inneholde opplysninger om:

  • Hvorfor behandling med betablokker, ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB) bør ertattes med Entresto. Søknaden må inneholde en redegjørelse om dette.
  • Pasientens NYHA-klasse og EF-nivå.
  • Hvilken metode som er benyttet for å måle EF-nivå.
  • Din kontaktinformasjon: Helfo trenger postadresse og telefonnummer for å kunne kontakte deg ved behov for tilleggsopplysninger til søknaden, og for å kunne sende deg en kopi av vedtaket hvis pasienten har samtykket til dette.

Allmennleger kan søke om individuell stønad til Entresto.

Praktisk gjennomføring

Søknader som er datert før 1. juli blir vurdert etter regelverket som gjaldt både før og etter 1. juli 2017.

For pasienter som allerede har fått innvilget stønad til Entresto er det ingen endringer.

Vedtak som er datert før 1.juli er fortsatt gyldige.