Logo for print

Fra 1. juli blir beløpene endret for takst 702, studiemodell, per kjeve, og for takst 703, soklet artikulerende modell.

Takst 702 nedjusteres slik:

  • honorartakst fra 380 kroner til 280 kroner
  • refusjonstakst fra 240 kroner til 175 kroner

Takst 703 nedjusteres slik:

  • honorartakst fra 880 kroner til 650 kroner
  • refusjonstakst fra 555 kroner til 410 kroner

For å få en fullstendig oversikt over endringene må du selv gå gjennom og lese det reviderte rundskrivet.

Du finner mer informasjon om det reviderte rundskrivet på Helse- og omsorgsdepartementets sider. Der finner du også det reviderte rundskrivet («Det gule heftet») som gjelder fra 1. juli.

Husk å oppdatere EPJ-systemet

Husk å oppdatere EPJ-systemet ditt, slik at de nye takstene er oppdatert fra 1. juli. Regninger som blir sendt inn etter 1. juli basert på gamle takster vil bli avvist av Helfo. Du må korrigere disse og sende dem inn på nytt.

På siden slik sender tannlege refusjonskrav kan du lese mer om oppgjørene med Helfo.

Ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070 eller post@helfo.no dersom du har spørsmål om takstendringene.