Logo for print

Det er lagt til tre nye takster for deg som er logoped eller audiopedagog:

  • Takst A5a: Møtegodtgjørelse med reisetid når logopeden eller audiopedagogen deltar i planlagt samarbeidsmøte med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter. Beregnes for arbeid i inntil en halv time. Møtet skal være dokumentert i journal. Satsen er 325 kroner.
  • Takst A5b: Tillegg for tidsbruk utover en halv time: 325 kroner. Takstene A5a og A5b forutsetter et samarbeidsmøte med annet helse- og sosialfaglig personell, og kan ikke benyttes ved møter med pårørende, pedagogisk personell i skole eller barnehage og arbeidsgiver eller lignende.
  • Takst A6: 63 kroner for telefonsamtale / skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med fagpersoner i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

For å få en fullstendig oversikt over nye takster må du lese oppdatert vedlegg 1 til § 5-10. Se også «Regelverk og takstar for behandling hos privat logoped og audiopedagog».

På siden slik sender logoped og audiopedagog inn refusjonskrav kan du lese mer om oppgjørene med Helfo.

Ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070 eller post@helfo.no dersom du har spørsmål om takstendringene.