Logo for print

​Endringen er et forsinket resultat av årets takstforhandlinger, og både Legeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er forent om reduksjonen.

  • Nytt honorar for takst 4a1 er 283 kroner (reduksjonen utgjør 13 kroner).
  • Nytt honorar for takst 4b1 er 184 kroner (reduksjonen utgjør 13 kroner).

Takst 4a1 gjelder tillegg for fullstendig undersøkelse ved godkjent spesialist i anestesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, hudsykdommer, indremedisin/kirurgi med tilhørende subspesialiteter, nevrologi, pediatri, psykiatri (barnepsykiatri), revmatologi, yrkesmedisin og onkologi (etter henvisning).

Takst 4b1 gjelder tillegg for fullstendig undersøkelse ved andre godkjente spesialister (etter henvisning).

Regningskort som blir avvist, må rettes og sendes inn på nytt til HELFO. Ta kontakt med din journalsystem-leverandør dersom du trenger hjelp til dette.

Vi viser også til merknad B4 i «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege» for ytterligere informasjon om vilkår for bruk av takstene.