Logo for print

​Den nye hovedregelen er at reise til og fra offentlig godkjent behandling dekkes med en standardsats på 2,20 kroner per kilometer når reisen er lengre enn ti kilometer hver vei, og reisen koster mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Pasienten kan velge det transportmiddelet som passer best, og utbetalingen blir den samme.

For reiser over 300 kilometer dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Søknadsprosessen forenkles også ved at pasienten ikke lenger må legge ved oppmøtebekreftelse på reiser som er gjennomført fra og med 1. oktober. Denne hentes fra offentlige registre, uansett om det søkes elektronisk eller på papir.

Pasienter kan fra oktober søke om å få dekket reiser til og fra behandling på nett. Dette gjelder reiser som dekkes med en standardsats per kilometer.

Ved å logge seg inn på «Min helse» på den nasjonale helseportalen helsenorge.no får pasienten tilgang til en elektronisk selvbetjeningsløsning. Pasientrettet informasjon og elektronisk søknadsskjema for å få dekket reiseutgifter vil fra 1. oktober finnes på helsenorge.no.

Les mer om den nye ordningen og om Pasientreiser på www.pasientreiser.no.