Logo for print

​Det ble innført en tilleggsrefusjon på kroner 100,- fra og med 1. januar 2017, som gjelder når radiologiske undersøkelser utføres ambulant.

Tilleggskoden kan bare benyttes én gang per pasientkontakt. Den kan også bare knyttes til én av undersøkelsene dersom det gjøres flere undersøkelser knyttet til én pasientkontakt.