Logo for print

​Vedtaket er begrenset til den døgndosen som er oppgitt i vedtaket. Denne vil være angitt som antall mg orale morfinekvivalenter (OMEQ) per døgn.

Apoteket må kontrollere at refusjonskravet til Helfo samlet er innenfor den maksimale døgndosen mg orale morfinekvivalenter som er angitt i vedtaket, og bør benytte Helfos tabell for beregning av antall mg orale morfinekvivalenter (Excel). Dersom du ikke har tilgang til Excel, kan du benytte Helfos nettbaserte løsning for beregning av antall mg orale morfinekvivalenter.

Vedtak på flere legemidler

De fleste vedtakene omfatter flere markedsførte opioider slik at pasienten kan benytte samme vedtak selv om behandlingen endres.

Noen pasienter som bruker opioider, må likevel ha to vedtak fra Helfo. Hvis pasienten behøver opioider gitt som injeksjon, infusjon, nesespray og sublingvaltablett/resoriblett, må pasienten ha et eget vedtak der dette legemidlet er navngitt. Det samme gjelder dersom pasienten behøver et legemiddel som ikke er markedsført i Norge.

Vedtak før endringen

Dersom pasienten har et vedtak fra Helfo datert før 1. oktober, er dette  gyldig inntil datoen som er oppgitt i vedtaket for de preparatene som er oppført.