Logo for print

Ved forskrivning av medisinsk forbruksmateriell på blå resept, forskriver lege som hovedregel på høyeste nivå, for eksempel «505 Forbruksmateriell ved stomi». Slik som tidligere er det noe forbruksmateriell som krever særskilt vurdering av om produktene er nødvendige for pasienten.

Endringer

Endringer som gjelder fra 1. juli 2016:

• Plateforlenger - ved stomi må plateforlenger nå rekvireres spesielt

• Bleiebukser - ved inkontinens trenger ikke bleiebukser å rekvireres spesielt

• Plasterfjernemidler - ved stomi trenger ikke plasterfjernemidler å rekvireres spesielt

Hva vil dette si?

Etter 1. juli skal lege vurdere om personer med stomi har behov for plateforlenger for å få et større plateområde og dermed bedre feste av stomibandasjen. Det kan for eksempel være personer med oppspilt buk.

I en overgangsperiode frem til 1. oktober 2017 kan apotek og bandasjist utlevere plateforlenger på en resept forskrevet på høyeste nivå.
Etter 1. oktober 2016 gjelder dette kun for resepter forskrevet før denne datoen.

Legen trenger ikke lenger å vurdere behovet for bleiebukse for personer med inkontinens eller plasterfjernemidler for personer med stomi.

Mer om forskrivning av medisinsk forbruksmateriell og en oversikt over hvilke produkter som skal rekvireres spesielt etter 1. juli 2016.

Du finner mer informasjon i de aktuelle produkt- og prislistene til Helfo.