Logo for print

​Fra 17. oktober 2017 sender Helfo ut de fleste brev og vedtak til privatpersoner via digital post.

Hvem skal sende refusjonskravet?

Som hovedregel skal oppgjør for refusjonsberettiget behandling, legemiddel eller utstyr skje ved at helseaktør sender refusjonskrav digitalt på vegne av bruker.

Ettersom de alle fleste helseaktører har inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan de sende slike krav på vegne av pasient over Norsk Helsenett (NHN).

Når er det da aktuelt for privatpersoner å sende søknad eller refusjonskrav til Helfo?

Det er aktuelt når støtteordningene i folketrygden ikke omfattes av direkteoppgjørsavtaler mellom behandler/helseaktør og Helfo, eller behandlingen er gitt i utlandet.

Pasientene finner informasjon om de ulike stønadsområdene, hva som må vedlegges en søknad og hvordan søke på helsenorge.no.

Viktig at pasienten oppdaterer sin profil i Difis kontaktregister

Når Helfo mottar en søknad eller et refusjonskrav for en privatperson, uavhengig av hvem og hvordan den blir sendt inn – går det et varsel til brukers mobiltelefon innen 48 timer etter at Helfo har mottatt denne i sitt fagsystem.

Dette forutsetter at pasienten har registrert mobilnummeret sitt i ID-porten.

Viktig at pasienten velger digital postkasse

Fra midten av oktober 2017 sender Helfo utvalgte brev til privatpersoner digitalt til dem som har valgt digital postkasse.

Det er viktig at pasienten har opprettet digital postkasse, enten hos e-Boks eller Digipost.

Dersom pasienten ikke har mulighet til å benytte Helfos digitale skjema, kan vedkommende i stedet fylle ut og sende papirsøknad med nødvendig dokumentasjon til Helfo.