Logo for print

​Vi gjør oppmerksom på at ustabilitet også kan forkomme etter klokken 14.00 på lørdag.

Dette betyr at apotek/bandasjist, legevakter, poliklinikk (sykehus) og Pasientreiser ikke vil kunne sjekke om pasientene har frikort (for egenandelstak 1) i det nevnte tidsrommet.

For apotekene/bandasjistene sin del betyr dette også at de ikke vil kunne sjekke om pasienten har frikort, eller annen fritaksgrunn.

Alle som har fått frikort for helsetjenester har fått informasjon om at de alltid skal ha med seg frikortet for å slippe å betale egenandel.

Dersom du tar imot brukere som ikke har med seg frikortet sitt, eller dokumentasjon som gir fritak for å betale egenandel, må vedkommende betale.

Minste pensjonsytelse fra folketrygden

Personer som mottar minste pensjonsytelse fra folketrygden må selv sende kvitteringer til Helfo, legge ved dokumentasjon på minste pensjonsytelse fra NAV og merke kvitteringene med «legemiddel».

Helfo beklager ulempen dette medfører for bruker.