Logo for print

Brevet forklarer bakgrunnen for viktige presiseringer i rundskrivet fra 1. januar 2018, og avklarer hvordan Helfo skal følge opp refusjonskrav for behandling som er gitt med utgangspunkt i diagnosen odontofobi.

Helfo har mottatt kopi av brevet, og viser med dette til forklaring og avklaring som er gitt i Helsedirektoratets brev til Den norske tannlegeforening.

Les også alle vilkår og informasjon knyttet til punkt 14 i rundskriv I-7/2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet, som inneholder regelverk og takster vedrørende stønad til tannbehandling for 2018, jf. § 1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling og rundskriv til folketrygdloven §§ 5-6, 5-6 a og 5-25.

Du finner informasjon om tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi) på Helsedirektoratets nettside om «Tilrettelagt tannhelsetilbud – TOO».