Logo for print

​​​​​​Endringen i blåreseptforskriften skjedde fra 1. november 2014.

Markedsførte legemidler med ribavirin og peginterferoner kan forskrives direkte på blå resept.

Bakgrunn for endringen

HOD har besluttet å endre blåreseptforskriften § 4 for å få en mer kontrollert innføring av nye legemidler til behandling av hepatitt C-infeksjon.

§ 4a er en ny hjemmel i blåreseptforskriften. Hjemmelen omfatter både de legemidlene som legen kan forskrive direkte på blå resept, og de som kan dekkes etter individuell stønad.

Hovedregelen er individuell stønad

I behandling av hepatitt C-infeksjon, kan spesialist søke om individuell stønad for legemidler som ikke er forhåndsgodkjent etter den nye hjemmelen § 4a. Resept og søknad må komme fra spesialist i infeksjonssykdommer, fordøyelsessykdommer, barnesykdommer eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Vedtak fra HELFO for legemidler til behandling av hepatitt C

På brukernes vedtak står egen ramme for informasjon til apoteket:

​VIKTIG INFORMASJON TIL APOTEKET OM REGISTRERING

Inntil FarmaPro er tilpasset for innregistrering etter § 4a, skal vedtaket registreres etter § 3a, refusjonskode ICD-10: D84, ICPC-2: B99.
Benytt vedtaksdatoen som er angitt i vedtaket.

Tidsbegrensning på vedtak: 1 år fra søknadsdato.

Her finner du en oversikt over legemidler til bruk ved hepatitt C-infeksjon. I vedlegget finner du også en oversikt over når det er krav til individuelt vedtak fra HELFO.

Kunden skal ikke betale egenandel.

Overgangsregler

Resepter som er utskrevet på § 4 før 1. november 2014 skal ekspederes etter § 4 i reseptens gyldighetsperiode.

Forhåndsgodkjent refusjon

Markedsførte legemidler med ribavirin (ATC-kode J05AB04) og peginterferoner (ATC-kode L03AB10 eller L03AB11) kan forskrives direkte på blå resept etter § 4a av spesialist i infeksjonssykdommer, fordøyelsessykdommer, barnesykdommer eller av lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

Inntil legenes EPJ-systemer er klargjort for bruk av § 4a må elektroniske resepter forskrives etter § 4.

Inntil FarmaPro er tilpasset for innregistrering etter § 4a, skal resepten registreres etter § 4.

Kunden skal ikke betale egenandel.