Logo for print

Dersom pasienten hevder at legen har reservert seg uten at dette fremgår av resepten, skal apoteket ringe legen for å få bekreftet dette. Apoteket skal alltid dokumentere kontakt med legen.

Kontrollen ble utført høsten 2015 og viste at kun ett av de 13 kontrollerte apotekene kunne legge fram dokumentasjon på at legen var kontaktet før endring av reseptene. Flere av apotekene innrømmet feilene.
12 av de 13 apotekene fikk pålegg om endring av praksis.

Tar tid å ringe legen

Apotekene mente at enkelte leger ikke fører legereservasjon korrekt i e-resept. Å endre reseptene etter kontakt med lege, oppfattes som tidkrevende av apotekene.

Mange av apotekene innrømmet at de ikke hadde håndtert de kontrollerte utleveringene på riktig måte. Syv av apotekene kommenterte at de etter kontrollen hadde gått gjennom rutinene, hatt samtale med de ansatte og avholdt informasjonsmøte for å bedre sin praksis.

Valgte apotek ut fra analyse

På forhånd hadde Helfo utført en analyse over apotek som påførte legens reservasjon på resepten i større grad enn andre apotek. De 13 kontrollerte apotekene ble plukket ut fordi de skåret høyt i denne analysen.
Helfos formål med kontrollen er å bidra til at apotek i større grad håndterer ordningen med legens reservasjon etter regelverket.
Helfos kontrollrapport ble sendt Helsedirektoratet, Apotekforeningen, Den norske legeforening, apotekkjedene og Statens legemiddelverk.

Les hele kontrollrapporten. Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2015 - kontroll av apotek

Her finner du også kontrollrapporten Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2015 - kontroll av lege

Helfos analyse- og kontrollrapporter.