Starter med veiledning i apotekhttps://helfo.no/viktige-meldinger/starter-med-veiledning-i-apotekStarter med veiledning i apotek
Uleselige vedtak er sendt uthttps://helfo.no/viktige-meldinger/uleselige-vedtak-er-sendt-utUleselige vedtak er sendt ut
Endring av kodeverk for forskrivning av legemidler på blå resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-av-kodeverk-for-forskrivning-av-legemidler-pa-bla-reseptEndring av kodeverk for forskrivning av legemidler på blå resept
Helfo pasientformidling skal inngå nye rammeavtalerhttps://helfo.no/viktige-meldinger/helfo-pasientformidling-skal-innga-nye-rammeavtalerHelfo pasientformidling skal inngå nye rammeavtaler
Regelverk og takster for tannbehandling – endringer fra 1. januar og 16. februar 2018https://helfo.no/viktige-meldinger/regelverk-og-takster-for-tannbehandling-endringer-fra-1-januar-og-16-februar-2018Regelverk og takster for tannbehandling – endringer fra 1. januar og 16. februar 2018
Viktige endringer i finansieringen av legemidlerhttps://helfo.no/viktige-meldinger/viktige-endringer-i-finansieringen-av-legemidlerViktige endringer i finansieringen av legemidler
Ny finansieringsordning for offentlige og private laboratorierhttps://helfo.no/viktige-meldinger/ny-finansieringsordning-for-offentlige-og-private-laboratorierNy finansieringsordning for offentlige og private laboratorier
Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeuthttps://helfo.no/viktige-meldinger/bortfall-av-krav-til-henvisning-til-fysioterapeutBortfall av krav til henvisning til fysioterapeut
Færre og større kontorsteder i Helfohttps://helfo.no/viktige-meldinger/ferre-og-storre-kontorsteder-i-helfoFærre og større kontorsteder i Helfo
Pasienter skal ikke betale for private tilleggstjenester hos legenhttps://helfo.no/viktige-meldinger/pasienter-skal-ikke-betale-for-private-tilleggstjenester-hos-legenPasienter skal ikke betale for private tilleggstjenester hos legen
Endring i KUHR for ambulante radiologiske undersøkelserhttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-kuhr-for-ambulante-radiologiske-undersokelserEndring i KUHR for ambulante radiologiske undersøkelser
Digitale skjema, digital post og SMS-varsel fra Helfohttps://helfo.no/viktige-meldinger/digitale-skjema-digital-post-og-sms-varsel-fra-helfoDigitale skjema, digital post og SMS-varsel fra Helfo
Helfo har kontrollert forskrivninger av liraglutid (Victoza)https://helfo.no/viktige-meldinger/helfo-har-kontrollert-forskrivninger-av-liraglutid-victozaHelfo har kontrollert forskrivninger av liraglutid (Victoza)
Endring i retningslinjer for individuell stønad til Entresto ved hjertesvikt fra 1. juli 2017https://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-retningslinjer-for-individuell-stonad-til-entresto-ved-hjertesvikt-fra-1-juli-2017Endring i retningslinjer for individuell stønad til Entresto ved hjertesvikt fra 1. juli 2017
Endring i regelverk og takster for tannlegerhttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-regelverk-og-takster-for-tannlegerEndring i regelverk og takster for tannleger
Endringer i regelverk og takster for legehttps://helfo.no/viktige-meldinger/endringer-i-regelverk-og-takster-for-legeEndringer i regelverk og takster for lege
Helfo ønsker tilbud på poliklinisk behandling innen psykisk helsevern i Finnmarkhttps://helfo.no/viktige-meldinger/helfo-onsker-tilbud-pa-poliklinisk-behandling-innen-psykisk-helsevern-i-finnmarkHelfo ønsker tilbud på poliklinisk behandling innen psykisk helsevern i Finnmark
Kontroll av fem tannleger med høyt forbruk av refusjonstakst 304 – påsetting av helkronehttps://helfo.no/viktige-meldinger/kontroll-av-fem-tannleger-med-hoyt-forbruk-av-refusjonstakst-304-pasetting-av-helkroneKontroll av fem tannleger med høyt forbruk av refusjonstakst 304 – påsetting av helkrone
Helfo har kontrollert legers reservasjon mot bytte til et likeverdig legemiddelhttps://helfo.no/viktige-meldinger/helfo-har-kontrollert-legers-reservasjon-mot-bytte-til-et-likeverdig-legemiddelHelfo har kontrollert legers reservasjon mot bytte til et likeverdig legemiddel
Kontroll av forskrivning av testosteron på blå resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/kontroll-av-forskrivning-av-testosteron-pa-bla-reseptKontroll av forskrivning av testosteron på blå resept
Én regning per pasientkontakt er hovedregelenhttps://helfo.no/viktige-meldinger/n-regning-per-pasientkontakt-er-hovedregelenÉn regning per pasientkontakt er hovedregelen
Konserverende behandling eller kroneterapi?https://helfo.no/viktige-meldinger/konserverende-behandling-eller-kroneterapiKonserverende behandling eller kroneterapi?
Leger med kommuneavtale må være spesialister i allmennmedisinhttps://helfo.no/viktige-meldinger/leger-med-kommuneavtale-ma-vere-spesialister-i-allmennmedisinLeger med kommuneavtale må være spesialister i allmennmedisin
Revidert regelverk for stønad til tannbehandlinghttps://helfo.no/viktige-meldinger/revidert-regelverk-for-stonad-til-tannbehandlingRevidert regelverk for stønad til tannbehandling
Kommunene kan nå benytte Altinn-skjema for innrapportering av egenandeler til Helfohttps://helfo.no/viktige-meldinger/kommunene-kan-na-benytte-altinn-skjema-for-innrapportering-av-egenandeler-til-helfoKommunene kan nå benytte Altinn-skjema for innrapportering av egenandeler til Helfo
Bruk tidstakstane for behandling med elektroterapihttps://helfo.no/viktige-meldinger/bruk-tidstakstane-for-behandling-med-elektroterapiBruk tidstakstane for behandling med elektroterapi
Riktig utlevering av medisinsk forbruksmateriellhttps://helfo.no/viktige-meldinger/riktig-utlevering-av-medisinsk-forbruksmateriellRiktig utlevering av medisinsk forbruksmateriell
Husk riktig bruk av tidstakst for legehttps://helfo.no/viktige-meldinger/husk-riktig-bruk-av-tidstakst-for-legeHusk riktig bruk av tidstakst for lege
Endring i ordningen for pasientreiserhttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-ordningen-for-pasientreiserEndring i ordningen for pasientreiser
Forskrivningskontroll av lisdeksamfetamin på blå resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/forskrivningskontroll-av-lisdeksamfetamin-pa-bla-reseptForskrivningskontroll av lisdeksamfetamin på blå resept
Opplysningstjeneste for formidling av tuberkulosesvar for asylsøkerehttps://helfo.no/viktige-meldinger/opplysningstjeneste-for-formidling-av-tuberkulosesvar-for-asylsokereOpplysningstjeneste for formidling av tuberkulosesvar for asylsøkere
Fysioterapeutene har endret bruken av tidstaksterhttps://helfo.no/viktige-meldinger/fysioterapeutene-har-endret-bruken-av-tidstaksterFysioterapeutene har endret bruken av tidstakster
Allmennleger kan fra 1. september instituere og søke om individuell stønad på vegne av pasientenehttps://helfo.no/viktige-meldinger/allmennleger-kan-fra-1-september-instituere-og-soke-om-individuell-stonad-pa-vegne-av-pasienteneAllmennleger kan fra 1. september instituere og søke om individuell stønad på vegne av pasientene
Folketrygden dekker ikke utgiftene til det kolesterolsenkene legemidlet Lojuxtahttps://helfo.no/viktige-meldinger/folketrygden-dekker-ikke-utgiftene-til-det-kolesterolsenkene-legemidlet-lojuxtaFolketrygden dekker ikke utgiftene til det kolesterolsenkene legemidlet Lojuxta
Datavedlikehold av tjenesten «Har borger egenandelsfritak?»https://helfo.no/viktige-meldinger/datavedlikehold-av-tjenesten-har-borger-egenandelsfritakDatavedlikehold av tjenesten «Har borger egenandelsfritak?»
Retningslinjer for individuell stønad til Orkambi ved cystisk fibrosehttps://helfo.no/viktige-meldinger/retningslinjer-for-individuell-stonad-til-orkambi-ved-cystisk-fibroseRetningslinjer for individuell stønad til Orkambi ved cystisk fibrose
Helfo har tatt i bruk Altinn-skjemaer for avtale om direkte oppgjørhttps://helfo.no/viktige-meldinger/helfo-har-tatt-i-bruk-altinn-skjemaer-for-avtale-om-direkte-oppgjorHelfo har tatt i bruk Altinn-skjemaer for avtale om direkte oppgjør
Turnuslege i kommunenhttps://helfo.no/viktige-meldinger/turnuslege-i-kommunenTurnuslege i kommunen
Refusjonskrav for bildeveiledete intervensjoner utført i 2016 kan nå fremmes for Helfohttps://helfo.no/viktige-meldinger/refusjonskrav-for-bildeveiledete-intervensjoner-utfort-i-2016-kan-na-fremmes-for-helfoRefusjonskrav for bildeveiledete intervensjoner utført i 2016 kan nå fremmes for Helfo
Retningslinjer for individuell stønad til legemiddelet Entresto ved hjertesvikthttps://helfo.no/viktige-meldinger/retningslinjer-for-individuell-stonad-til-legemiddelet-entresto-ved-hjertesviktRetningslinjer for individuell stønad til legemiddelet Entresto ved hjertesvikt
Forsinket postgang grunnet flystyrten i Sverigehttps://helfo.no/viktige-meldinger/forsinket-postgang-grunnet-flystyrten-i-sverigeForsinket postgang grunnet flystyrten i Sverige
Endringar i regelverk for sjukehus/poliklinikk frå 1. januar 2016https://helfo.no/viktige-meldinger/endringar-i-regelverk-for-sjukehuspoliklinikk-fra-1-januar-2016Endringar i regelverk for sjukehus/poliklinikk frå 1. januar 2016
Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere)https://helfo.no/viktige-meldinger/nye-retningslinjer-for-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmereNye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere)
Endring i forskrivning av medisinsk forbruksmateriell på blå resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-forskrivning-av-medisinsk-forbruksmateriell-pa-bla-reseptEndring i forskrivning av medisinsk forbruksmateriell på blå resept
Endring i refusjon for takstene 4a1 og 4b1 fra 1. september 2015https://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-refusjon-for-takstene-4a1-og-4b1-fra-1-september-2015Endring i refusjon for takstene 4a1 og 4b1 fra 1. september 2015
Lege: Legemidler til behandling av hepatitt C-infeksjonhttps://helfo.no/viktige-meldinger/lege-legemidler-til-behandling-av-hepatitt-c-infeksjonLege: Legemidler til behandling av hepatitt C-infeksjon
Nå kan logopeder og audiopedagoger sende refusjonskrav elektroniskhttps://helfo.no/viktige-meldinger/na-kan-logopeder-og-audiopedagoger-sende-refusjonskrav-elektroniskNå kan logopeder og audiopedagoger sende refusjonskrav elektronisk
Endringar i regelverk for sjukehus/poliklinikk frå 1. julihttps://helfo.no/viktige-meldinger/endringar-i-regelverk-for-sjukehuspoliklinikk-fra-1-juliEndringar i regelverk for sjukehus/poliklinikk frå 1. juli
Endringer i regelverk og takster for fysioterapeuthttps://helfo.no/viktige-meldinger/endringer-i-regelverk-og-takster-for-fysioterapeutEndringer i regelverk og takster for fysioterapeut
Endringer i regelverk og takster for psykologerhttps://helfo.no/viktige-meldinger/endringer-i-regelverk-og-takster-for-psykologerEndringer i regelverk og takster for psykologer