Oversikt over viktige meldinger

 

 

30. juni siste frist for «oppkoblingstaksten» H1 for fysioterapeuterhttps://helfo.no/viktige-meldinger/30-juni-siste-frist-for-oppkoblingstaksten-h1-for-fysioterapeuter30. juni siste frist for «oppkoblingstaksten» H1 for fysioterapeuter
Én regning per pasientkontakt er hovedregelenhttps://helfo.no/viktige-meldinger/n-regning-per-pasientkontakt-er-hovedregelenÉn regning per pasientkontakt er hovedregelen
Konserverende behandling eller kroneterapi?https://helfo.no/viktige-meldinger/konserverende-behandling-eller-kroneterapiKonserverende behandling eller kroneterapi?
Leger med kommuneavtale må være spesialister i allmennmedisinhttps://helfo.no/viktige-meldinger/leger-med-kommuneavtale-ma-vere-spesialister-i-allmennmedisinLeger med kommuneavtale må være spesialister i allmennmedisin
Revidert regelverk for stønad til tannbehandlinghttps://helfo.no/viktige-meldinger/revidert-regelverk-for-stonad-til-tannbehandlingRevidert regelverk for stønad til tannbehandling
Kommunene kan nå benytte Altinn-skjema for innrapportering av egenandeler til Helfohttps://helfo.no/viktige-meldinger/kommunene-kan-na-benytte-altinn-skjema-for-innrapportering-av-egenandeler-til-helfoKommunene kan nå benytte Altinn-skjema for innrapportering av egenandeler til Helfo
Første automatiske frikort for egenandelstak 2 er sendt uthttps://helfo.no/viktige-meldinger/forste-automatiske-frikort-for-egenandelstak-2-er-sendt-utFørste automatiske frikort for egenandelstak 2 er sendt ut
22 av 25 kontrollerte apotek utleverte varer på resepter uten at legeidentiteten var kjenthttps://helfo.no/viktige-meldinger/22-av-25-kontrollerte-apotek-utleverte-varer-pa-resepter-uten-at-legeidentiteten-var-kjent22 av 25 kontrollerte apotek utleverte varer på resepter uten at legeidentiteten var kjent
Nytt krav til forskrivning av melkeerstatninger på blå resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/nytt-krav-til-forskrivning-av-melkeerstatninger-pa-bla-reseptNytt krav til forskrivning av melkeerstatninger på blå resept
Fra 2017 slipper pasientene å søke om frikort for egenandelstak 2https://helfo.no/viktige-meldinger/fra-2017-slipper-pasientene-a-soke-om-frikort-for-egenandelstak-2Fra 2017 slipper pasientene å søke om frikort for egenandelstak 2
Ny produkt- og prisliste ved epidermolysis bullosa (EB) fra 1. januar 2017https://helfo.no/viktige-meldinger/ny-produkt-og-prisliste-ved-epidermolysis-bullosa-eb-fra-1-januar-2017Ny produkt- og prisliste ved epidermolysis bullosa (EB) fra 1. januar 2017
Halvparten av de kontrollerte tannlegene leverte refusjonskrav med feilhttps://helfo.no/viktige-meldinger/halvparten-av-de-kontrollerte-tannlegene-leverte-refusjonskrav-med-feilHalvparten av de kontrollerte tannlegene leverte refusjonskrav med feil
Pasientenes egenandeler må rapporteres via Helsenettethttps://helfo.no/viktige-meldinger/pasientenes-egenandeler-ma-rapporteres-via-helsenettetPasientenes egenandeler må rapporteres via Helsenettet
Tannpleiere må rapportere pasientenes egenandeler via Norsk Helsenetthttps://helfo.no/viktige-meldinger/tannpleiere-ma-rapportere-pasientenes-egenandeler-via-norsk-helsenettTannpleiere må rapportere pasientenes egenandeler via Norsk Helsenett
Tannleger må rapportere pasientenes egenandeler via helsenettethttps://helfo.no/viktige-meldinger/tannleger-ma-rapportere-pasientenes-egenandeler-via-helsenettetTannleger må rapportere pasientenes egenandeler via helsenettet
Nye retningslinjer for individuell stønad til Entresto ved hjertesvikt fra 1. november 2016https://helfo.no/viktige-meldinger/nye-retningslinjer-for-individuell-stonad-til-entresto-ved-hjertesvikt-fra-1-november-2016Nye retningslinjer for individuell stønad til Entresto ved hjertesvikt fra 1. november 2016
Bruk tidstakstane for behandling med elektroterapihttps://helfo.no/viktige-meldinger/bruk-tidstakstane-for-behandling-med-elektroterapiBruk tidstakstane for behandling med elektroterapi
Riktig utlevering av medisinsk forbruksmateriellhttps://helfo.no/viktige-meldinger/riktig-utlevering-av-medisinsk-forbruksmateriellRiktig utlevering av medisinsk forbruksmateriell
Husk riktig bruk av tidstakst for legehttps://helfo.no/viktige-meldinger/husk-riktig-bruk-av-tidstakst-for-legeHusk riktig bruk av tidstakst for lege
Endring i ordningen for pasientreiserhttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-ordningen-for-pasientreiserEndring i ordningen for pasientreiser
Nytt regelverk for individuell stønad til opioider ved kroniske smerter https://helfo.no/viktige-meldinger/nytt-regelverk-for-individuell-stonad-til-opioider-ved-kroniske-smerter-Nytt regelverk for individuell stønad til opioider ved kroniske smerter
Endring i Helfos vedtak på opioider fra 1. oktober – refusjonskode -71https://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-helfos-vedtak-pa-opioider-fra-1-oktober-refusjonskode-71Endring i Helfos vedtak på opioider fra 1. oktober – refusjonskode -71
Fysioterapeuter får økonomisk støtte når de kobler seg til Helsenettethttps://helfo.no/viktige-meldinger/fysioterapeuter-far-okonomisk-stotte-nar-de-kobler-seg-til-helsenettetFysioterapeuter får økonomisk støtte når de kobler seg til Helsenettet
Forskrivningskontroll av lisdeksamfetamin på blå resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/forskrivningskontroll-av-lisdeksamfetamin-pa-bla-reseptForskrivningskontroll av lisdeksamfetamin på blå resept
Opplysningstjeneste for formidling av tuberkulosesvar for asylsøkerehttps://helfo.no/viktige-meldinger/opplysningstjeneste-for-formidling-av-tuberkulosesvar-for-asylsokereOpplysningstjeneste for formidling av tuberkulosesvar for asylsøkere
Fysioterapeutene har endret bruken av tidstaksterhttps://helfo.no/viktige-meldinger/fysioterapeutene-har-endret-bruken-av-tidstaksterFysioterapeutene har endret bruken av tidstakster
Allmennleger kan fra 1. september instituere og søke om individuell stønad på vegne av pasientenehttps://helfo.no/viktige-meldinger/allmennleger-kan-fra-1-september-instituere-og-soke-om-individuell-stonad-pa-vegne-av-pasienteneAllmennleger kan fra 1. september instituere og søke om individuell stønad på vegne av pasientene
Folketrygden dekker ikke utgiftene til det kolesterolsenkene legemidlet Lojuxtahttps://helfo.no/viktige-meldinger/folketrygden-dekker-ikke-utgiftene-til-det-kolesterolsenkene-legemidlet-lojuxtaFolketrygden dekker ikke utgiftene til det kolesterolsenkene legemidlet Lojuxta
Tilbakeføring av noe forbruksmateriell i blåreseptordningenhttps://helfo.no/viktige-meldinger/tilbakeforing-av-noe-forbruksmateriell-i-blareseptordningenTilbakeføring av noe forbruksmateriell i blåreseptordningen
Justeringer i ny IKT-løsning for fastlegeordningenhttps://helfo.no/viktige-meldinger/justeringer-i-ny-ikt-losning-for-fastlegeordningenJusteringer i ny IKT-løsning for fastlegeordningen
Ny IKT-løsning for fastlegeordningenhttps://helfo.no/viktige-meldinger/ny-ikt-losning-for-fastlegeordningenNy IKT-løsning for fastlegeordningen
Ny spørretjeneste for å finne pasientens fastlegehttps://helfo.no/viktige-meldinger/ny-sporretjeneste-for-a-finne-pasientens-fastlegeNy spørretjeneste for å finne pasientens fastlege
Retningslinjer for individuell stønad til Orkambi ved cystisk fibrosehttps://helfo.no/viktige-meldinger/retningslinjer-for-individuell-stonad-til-orkambi-ved-cystisk-fibroseRetningslinjer for individuell stønad til Orkambi ved cystisk fibrose
Helfo har tatt i bruk Altinn-skjemaer for avtale om direkte oppgjørhttps://helfo.no/viktige-meldinger/helfo-har-tatt-i-bruk-altinn-skjemaer-for-avtale-om-direkte-oppgjorHelfo har tatt i bruk Altinn-skjemaer for avtale om direkte oppgjør
Nå kan leverandører søke om å få produkter til behandling av Epidermolysis bullosa oppført på ny produkt- og prislistehttps://helfo.no/viktige-meldinger/na-kan-leverandorer-soke-om-a-fa-produkter-til-behandling-av-epidermolysis-bullosa-oppfort-pa-ny-produkt-og-prislisteNå kan leverandører søke om å få produkter til behandling av Epidermolysis bullosa oppført på ny produkt- og prisliste
Endring i regelverk for private medisinske laboratorie- og røntgenverksemderhttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-regelverk-for-private-medisinske-laboratorie-og-rontgenverksemderEndring i regelverk for private medisinske laboratorie- og røntgenverksemder
Refusjonskrav for bildeveiledete intervensjoner utført i 2016 kan nå fremmes for Helfohttps://helfo.no/viktige-meldinger/refusjonskrav-for-bildeveiledete-intervensjoner-utfort-i-2016-kan-na-fremmes-for-helfoRefusjonskrav for bildeveiledete intervensjoner utført i 2016 kan nå fremmes for Helfo
12 av 13 kontrollerte apotek kunne ikke dokumentere kontakt med legen ved endring av resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/12-av-13-kontrollerte-apotek-kunne-ikke-dokumentere-kontakt-med-legen-ved-endring-av-resept12 av 13 kontrollerte apotek kunne ikke dokumentere kontakt med legen ved endring av resept
Endringar i regelverk for sjukehus/poliklinikk frå 1. januar 2016https://helfo.no/viktige-meldinger/endringar-i-regelverk-for-sjukehuspoliklinikk-fra-1-januar-2016Endringar i regelverk for sjukehus/poliklinikk frå 1. januar 2016
Tannleger og tannpleiere må dokumentere bedrehttps://helfo.no/viktige-meldinger/tannleger-og-tannpleiere-ma-dokumentere-bedreTannleger og tannpleiere må dokumentere bedre
Leger kan ikke kreve gebyr for kortbetaling eller SMS-tjenesterhttps://helfo.no/viktige-meldinger/leger-kan-ikke-kreve-gebyr-for-kortbetaling-eller-sms-tjenesterLeger kan ikke kreve gebyr for kortbetaling eller SMS-tjenester
Måle- og administrasjonsutstyr på blå resept fra 1. januar 2016https://helfo.no/viktige-meldinger/male-og-administrasjonsutstyr-pa-bla-resept-fra-1-januar-2016Måle- og administrasjonsutstyr på blå resept fra 1. januar 2016
Fra nyttår får du ikke lenger fastlegelistene på disketthttps://helfo.no/viktige-meldinger/fra-nyttar-far-du-ikke-lenger-fastlegelistene-pa-diskettFra nyttår får du ikke lenger fastlegelistene på diskett
Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere)https://helfo.no/viktige-meldinger/nye-retningslinjer-for-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmereNye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere)
Endring i forskrivning av medisinsk forbruksmateriell på blå resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-forskrivning-av-medisinsk-forbruksmateriell-pa-bla-reseptEndring i forskrivning av medisinsk forbruksmateriell på blå resept
Husk å starte abonnement for elektronisk fastlegelistehttps://helfo.no/viktige-meldinger/husk-a-starte-abonnement-for-elektronisk-fastlegelisteHusk å starte abonnement for elektronisk fastlegeliste
Endring i refusjon for takstene 4a1 og 4b1 fra 1. september 2015https://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-refusjon-for-takstene-4a1-og-4b1-fra-1-september-2015Endring i refusjon for takstene 4a1 og 4b1 fra 1. september 2015
Overføring av helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler)https://helfo.no/viktige-meldinger/overforing-av-helseforetaksfinansierte-legemidler-brukt-utenfor-sykehus-h-reseptlegemidlerOverføring av helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler)
Nå kan logopeder og audiopedagoger sende refusjonskrav elektroniskhttps://helfo.no/viktige-meldinger/na-kan-logopeder-og-audiopedagoger-sende-refusjonskrav-elektroniskNå kan logopeder og audiopedagoger sende refusjonskrav elektronisk
Endringar i regelverk for sjukehus/poliklinikk frå 1. julihttps://helfo.no/viktige-meldinger/endringar-i-regelverk-for-sjukehuspoliklinikk-fra-1-juliEndringar i regelverk for sjukehus/poliklinikk frå 1. juli