Logo for print

​Takstene går frem av forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist.

Helfo forvalter refusjonsordningen på vegne av staten. Husk å sette deg inn i forskriften og bruke takstene etter gjeldende regelverk. Du må også sette deg godt inn i kravene til dokumentasjon. Les om dokumentasjonskrav til helsepersonell her.

Pasienten som trenger behandling hos ortoptist, må først være henvist fra en lege som er spesialist i øyesykdommer. Legen må oppgi nøyaktig diagnose og resultatet av foretatte undersøkelser. Henvisningen gjelder for den aktuelle sykdomstilstanden så lenge behandlingsbehovet er til stede. Ny henvisning kreves dersom det foreligger en ny diagnose eller nye vesentlige opplysninger. Disse kravene må være oppfylt for at Helfo skal kunne betale ut refusjon etter gjeldende regelverk og takster.

Dette er de to takstene

  • Behandling av barn under 12 år
  • Behandling av barn og voksne over 12 år

Hvis du har en pasient som ikke kan møte fram på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand, kan kommunen dekke reiseutgiftene for ortoptisten. I disse tilfellene må du kontakte kommunen.

​Fant du det du lette etter?