Logo for print

Det er pasientens tilstand eller behov for behandling som bestemmer hvilke takster du som behandler skal bruke. Du som behandler er pliktig til å sette deg inn i regelverket som gjelder til enhver tid.

Nødvendig og forsvarlig behandling

Det er et vilkår for at folketrygden (folketrygdlova § 5-1) skal yte stønad at pasienten trenger behandling for sykdom, mistanke om sykdom, skade eller lyte.

Har du spørsmål om takstene eller regelverket utover informasjonen på helfo.no, kan du ta kontakt med Helfo.

Takstene er delt i tre deler

Egenandel er det beløpet pasienten betaler selv, og som genererer opptjening til frikort – enten frikort for egenandelstak 1​ eller 2.

Refusjonstakst er beløpet som behandler får refundert fra Helfo når pasienten må betale egenandel.

Honorartakst er beløpet når pasienten har fritak for å betale egenandel. Honorartakst tilsvarer summen på egenandelen pluss refusjonstaksten.

Takstene er enten resultat av forhandlinger mellom behandlergruppene og staten, eller fastsatt av staten.

Egenbetaling

Egenbetaling må ikke forveksles med egenandel eller takst. I utgangspunktet har ikke behandler lov til å kreve betaling fra pasienten utover det forskriften sier. Unntaket her er tannområdet. Tannlegene har fri prissetting.

Noen pasienter forventer at egenbetaling skal inngå i opptjening til frikort. Ettersom slik betaling ikke er en egenandel, er den heller ikke med på å utløse frikort.

Takstnummer

Alle takster har sitt eget, unike takstnummer og beskrivelse i den forskriften som er aktuell, uavhengig av om vi snakker om en honorartakst, refusjonstakst eller en egenandel.

I mange tilfeller vil det være en merknad knyttet til taksten i forskriften som vil gi tilleggsinformasjon om bruken av taksten.

Du vil også i mange tilfeller finne informasjon om takstene kan repeteres og om de kan brukes i kombinasjon med andre takster, i beskrivelsen av hver takst i forskriften.

Eksempel på takstmodell

TakstnummerTekst HonorarRefusjonEgenandel
1Undersøkelse og diagnostikk hos allmennpraktiserende tannlege og hos tannpleier545,-230,-315,-
*2Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist 780,-375,-405,-
*3Omfattende undersøkelse og diagnostikk hos spesialist1.145,-620,-525,-

(Kilde: Det gule heftet, HOD)

​Fant du det du lette etter?