Logo for print

Kvinner som er 16, 17 eller 18 år, får spiral og p-stav gratis. Kvinner som er 19 eller 20 år, får ikke dekket hele kostnaden og må betale noe selv. Bidragssatsen vil variere etter produkt og kvinnens alder. Kobberspiral dekkes imidlertid fullt ut for kvinner som er under 20 år.

Ordningen med bidragsdekning til prevensjonsmidler gjelder fra måneden etter at kvinnen fyller 16 år og til og med måneden før kvinnen fyller 21 år.

Apoteket kan utlevere prevensjonsmidler som dekkes av folketrygden for inntil et halvt års forbruk av gangen.

Helsesøstre og jordmødre som har autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, har fra 1. januar 2016 rekvireringsrett for samtlige prevensjonsmidler til alle friske kvinner over 16 år. Les mer hos Helsedirektoratet. 

Bidragssatser og hva kunden skal betale

 3 måneder6 måneder1 år
BidragsbeløpKr 116Kr 232Kr 464

For spiral og p-stav gis det bidrag på 464 kroner for hvert år frem til kvinnen fyller 21 år.

Apoteket beregner hva kunden skal betale ut fra prevensjonsmidlets pris og kvinnens fødselsdato, og gjelder fra den datoen kvinnen henter ut prevensjonsmiddelet.

Ved lengre utenlandsopphold kan apoteket utlevere prevensjonsmidler for inntil ett års forbruk.

 

​Fant du det du lette etter?