Logo for print

Kvinner som er 16 eller 17 år, får spiral og p-stav gratis. Kvinner som er 18 eller 19 år, får ikke dekket hele kostnaden og må betale noe selv. Bidragssatsen vil variere etter produkt og kvinnens alder. Kobberspiral dekkes imidlertid fullt ut for kvinner som er under 19 år.

Ordningen med bidragsdekning til prevensjonsmidler gjelder fra måneden etter at kvinnen fyller 16 år og til og med måneden før kvinnen fyller 20 år.

Apoteket kan utlevere prevensjonsmidler som dekkes av folketrygden for inntil et halvt års forbruk av gangen.

Helsesøstre og jordmødre som har autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, har fra 1. januar 2016 rekvireringsrett for samtlige prevensjonsmidler til alle friske kvinner over 16 år. Les mer hos Helsedirektoratet. 

Bidragssatser og hva kunden skal betale

 3 måneder6 måneder1 år
BidragsbeløpKr 114Kr 228Kr 456

For spiral og p-stav gis det bidrag på 456 kroner for hvert år frem til kvinnen fyller 20 år.

Prisene på de aktuelle prevensjonsmidlene tar utgangspunkt i maksimalpriser per 1.januar 2017. Tabellen under viser det høyeste beløpet som kvinnen, ut fra alder, skal betale selv:

 MaksimalprisKvinne 16 årKvinne 17 årKvinne 18 årKvinne 19 år
Levosert930,10​GratisGratis​​18,10474,10​
Nexplanon1135GratisGratis223679
Mirena1324,60GratisGratis412,60868,60
Jaydess1179GratisGratis247713
Kyleena1388,60​Gratis​Gratis​​476,60​932,60
Kobberspiral800GratisGratisGratis344

Apoteket beregner hva kunden skal betale ut fra prevensjonsmidlets pris og kvinnens fødselsdato, og gjelder fra den datoen kvinnen henter ut prevensjonsmiddelet.

Ved lengre utenlandsopphold kan apoteket utlevere prevensjonsmidler for inntil ett års forbruk.

Innsending av refusjonskrav

Systemleverandøren FarmaPro var tidligere ikke klargjort for innregistrering av spiral og p-stav. FarmaPro versjon 5.14 (mars 2016) er tilrettelagt for elektronisk innsending av krav på alle typer prevensjonsmidler, også de langtidsvirkende.

​Fant du det du lette etter?