Logo for print

​KontrollpunktMerknad​Mer informasjon​

​Takst A2g

Takst A2g er et tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi. Det er ikke tilstrekkelig å ha det aktuelle utstyret ved instituttet. Utstyret må brukes på den aktuelle pasienten for at taksten skal kunne utløses.​

I henhold til regelverket kan taksten kreves når spesialkonstruert utstyr benyttes i behandlingen. Jf forskrift til folketrygdlovens § 5-8, kap. lll Takster.

Forskrift om dekning av utgifter til fysioterapi​

Takst E51a

​Takst E51a kan benyttes ved telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om enkeltpasient. Taksten kan ikke benyttes for kommunikasjon med henvisende behandler ved oppstart av behandlingsserie.

​Jf forskrift til folketrygdlovens § 5-8, kap.lll Takster. Se også merknad E2.

Forskrift om dekning av utgifter til fysioterapi

Takst C34

Pasientene må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling før du kan kreve takst for gruppebehandling. Du må være til stede i gruppen i hele behandlingstiden, og følge opp hver enkelt person i gruppen. Parallell behandling av annen pasient kan ikke utføres samtidig.

Lokalet og utstyret må være tilpasset antall personer i gruppen og oppgitt tid i taksten er å anse som minimum tidsbruk for gruppebehandlingen.

Hver av takstene C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f og C33 teller som en behandling. Overlapping honoreres ikke.

Jf forskrift til folketrygdlovens § 5-8, kap.lll Takster.

Forskrift om dekning av utgifter til fysioterapi

Bruk av honorartakst

​Det er du som er fysioterapeut som skal vurdere om pasienten har rettigheter etter reglene om honorartakst. Du må kunne dokumentere dine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige.

Det må være en klar sammenheng mellom sykdommen/skaden og den behandling du krever refusjon for. Ulike vilkår gjelder ved ulike sykdomspunkt, for eksempel krav til tidsbegrensing, diagnosesetting, alder eller krav til at henvisning skal komme fra spesialist eller spesialavdeling.

Dersom en pasient har en sykdom/skade som står oppført i sykdomslisten, gir ikke det automatisk rett til fri behandling for alle pasientens plager.

​Barn under 12 år og personer som har rett til fysioterapi på grunn av godkjent yrkesskade kan få dekning av utgifter etter honorartakst, Jf forskrift til folketrygdlovens § 5-8 § 5, kapittel II Sykdomsliste og rundskriv til § 5-8.

Forskrift om dekning av utgifter til fysioterapi

Rundskriv til ftrl § 5-8

Takst A7

​ Takst A7 teller som en egen behandling dersom den ikke kombineres med annen behandlingstakst (se også aktuell merknad til forskriften). Taksten gjelder for behandling av nakke og/eller rygg.

Taksten gjelder traksjonsbehandling i benk eller slynge for rygg eller nakke. Jf forskrift til folketrygdlovens § 5-8, kap. lll Takster.

Forskrift om dekning av utgifter til fysioterapi

 

​Fant du det du lette etter?