Logo for print

Helseforetaket skal allerede i sitt svar på henvisning til pasienten informere om at helseforetaket vil varsle Helfo ved fristbrudd.

Dersom helseforetaket ser at de ikke klarer å holde fristen, skal de på nytt informere pasienten om dette.

Pasienten kan selv kontakte Helfo dersom han/hun mener å ha opplevd et fristbrudd helseforetaket ikke har varslet.

Helfo pasientformidlings rolle

Når en pasient tar kontakt med Helfo pasientformidling, registrerer Helfo det mulige fristbruddet i Fristbruddportalen.  Helfo tar deretter umiddelbart kontakt på epost med helseforetaket som kan ha brutt fristen. Saksnummer fra Fristbruddportalen benyttes som pasientidentifikasjon. Dersom det foreligger et fristbrudd, skal helseforetaket melde fra til Helfo senest dagen etter om de klarer å tilby helsehjelp innen 10 virkedager.

Dersom helseforetaket ikke klarer å fremskaffe et behandlingstilbud til pasienten, vil Helfo finne et annet behandlingstilbud. Normalt tilbys pasienten behandling hos en av helsetjenesteleverandørene Helfo har avtale med. Helfo kan også gjøre direktekjøp hos andre helsetjenesteleverandører dersom det er nødvendig.

Dokumentasjon og skjema

Ved fristbrudd må helseforetaket som har brutt fristen fylle ut skjemaet

Bekreftelse på kjøp av helsetjenester til fristbruddpasient (02-01.01)

og sende skjemaet til Helfo sammen med pasientens henvisningspapirer og eventuell annen medisinsk dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at pasienten får nødvendig helsehjelp.

Merk konvolutten «Helfo pasientformidling» og send den til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Plass på venteliste

Det er svært viktig at helseforetaket som har forårsaket fristbruddet IKKE fjerner pasienten fra sine ventelister før vedkommende har takket ja til et annet tilbud fra Helfo.

Dersom pasienten velger å takke nei til behandlingstilbudet Helfo legger fram, skal pasienten beholde plassen sin på ventelisten til helseforetaket. I dette tilfellet vil helseforetaket som har brutt fristen, motta e-post fra Helfo om at pasienten har takket nei til konkret tilbud fra Helfo.

Fjerningen fra ventelisten kan først skje når helseforetaket har mottatt tilbakemelding på e-post fra Helfo om at pasienten har takket ja til et konkret tilbud.

Betaling for annen behandling

Behandlingsstedet som behandler fristbruddpasienten sender faktura for utført behandling direkte til helseforetaket som har brutt fristen.

Når annet tilbud ikke finnes

I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et annet behandlingstilbud. Da blir pasienten tilbakeført til helseforetaket som har brutt fristen og beholder plassen sin på ventelisten.

Helseforetaket og pasienten vil bli kontaktet av Helfo på telefon, og i tillegg vil pasienten få brevet «Mangel på behandlingstilbud ved fristbrudd» fra Helfo. Helseforetaket som har brutt fristen, vil motta e-post fra Helfo om dette.

Har du lest hovedsiden om varsling av fristbrudd? ​

​Fant du det du lette etter?