Logo for print

​I tillegg vil utbetalingsvedtaket gi en del informasjon om takstbruken din. Du kan også se hvordan takstbruken din er i forhold til gjennomsnittlig bruk blant fysioterapeuter.

Husk at du kan be om å få vedtak frå Helfo på e-post. Sørg for å oppdatere e-postadressen din i Altinn.

Altinn for privatpraktiserende

Under ser du et eksempel på hvordan et utbetalingsvedtak ser ut.

Se på denne du!

Dette er et eksempel


Tabellen nedenfor viser antall regninger der hver enkelt takst er utløst, det totale antallet ganger taksten er utløst, samt den prosentvise takstbruken i din innsending.

Tabellen viser også gjennomsnittlig takstbruk i siste kvartal, gjennomsnittlig takstbruk på landsbasis siste kvartal, samt hvor mange behandlere som har utløst taksten i samme periode. Prosentvis bruk er utregnet på grunnlag av alle behandlere som har brukt den aktuelle taksten i perioden vedtaket gjelder.

Informasjonen i utbetalingsvedtaket bygger på data fra Helfos automatiske utbetalings- og kontrollprogram.

Vi i Helfo er klar over at ulike forhold ved pasientsammensetning og behandlerens kompetanse har konsekvenser for takstbruken. Vi understreker derfor at tabellen ikke innebærer noen vurdering om din takstbruk er i samsvar med gjeldende regelverk.

Dette er også et eksempel 

Eksempel over egenandelsbruk
 Eksempel på oversikt over krav

Eksempel på avviste regninger 

Korrigering av avviste regninger for fysioterapeut

Utbetalingsvedtaket gir også informasjon om noen av regningene du har sendt til Helfo som er avvist på grunn av feil. Her er noen eksempler på vanlige feil:

  • bruk av takster som ikke kan brukes i kombinasjon med andre takster
  • overlappende behandlinger
  • feil klokkeslett på regningen
  • manglende opplysninger på regninger som gjør at Helfos automatiske kontrollprogram ikke kan vurdere om regningen er korrekt

Regninger med slike feil må du korrigere og sende inn på nytt. Du bør sende inn korrigerte regninger så raskt som mulig.

Refusjonskravet er likevel ikke foreldet før det har gått tre år fra dato på utbetalingsvedtaket.

Under ser du noen eksempler på avvisningsårsaker for fysioterapeutregninger:

Avvisningsårsak: «Duplikatregning: Regningen er allerede innsendt som regningsnummer xxx»

Forklaring: Helfos kontrollprogram gir beskjed om at du har satt fram refusjonskrav for samme pasient og samme takster to ganger i løpet av en kort tidsperiode, og viser til hvilken regning som er identisk. Dette kan enten skyldes at du ved en feil har skrevet regningen to ganger, eller at hjelpepersonell har skrevet en regning og du en annen for samme behandling. Det kan også i noen tilfeller skje at du faktisk har hatt pasienten inne til eksempelvis konsultasjon for to ulike problemstillinger i løpet av kort tid samme dag, men at du har glemt å endre diagnose og klokkeslett for når konsultasjonen fant sted.

Avvisningsårsak: «Minimum tidsbruk på denne regningen med starttidspunkt xxxx er xx minutter. Etterfølgende regning xxx har starttidspunkt xxxxx. Takstbruken på regningen er feil og må korrigeres.»

Forklaring: Kontrollprogrammet avviser regninger der det ikke er satt av nok tid i forhold til takstbruk/krav.

Avvisningsårsak: «Første behandlingsdato xxxx var mer enn 6 måneder etter henvisningsdato xxxx da behandlingen startet. Behandlingen må være påbegynt innen 6 måneder etter at henvisende behandler har skrevet henvisningen.»

Forklaring: Kontrollprogrammet avviser regninger der henvisningen er eldre enn seks måneder før behandlingsstart. For fysioterapeuter som overtar pasienter fra andre, er det viktig å registrere det riktige/faktiske behandlingsnummeret i serien.

​Fant du det du lette etter?