Logo for print

Vedtaket gir opplysninger om hva apoteket eller bandasjisten har fått utbetalt i refusjon fra Helfo, og hvilken konto pengene har gått inn på.

Husk at vedtak frå Helfo kan sendes på e-post. Sørg for å oppdatere e-postadressen deres i Altinn.

Altinn for kommuner eller foretak

Korrigering av avviste regninger for apotek og bandasjist

Utbetalingsvedtaket gir også informasjon om noen av regningene er avvist på grunn av feil. Her er noen eksempler på vanlige feil:

  • resepten er foreldet
  • feil oppgitt egenandelsfritak
  • pasientens fødselsnummer er forskjellig fra fødselsnummeret fra resepten
  • manglende opplysninger på regninger som gjør at Helfos automatiske kontrollprogram ikke kan vurdere om regningen er korrekt

Regninger med feil må du korrigere og sende inn på nytt. Du bør sende inn korrigerte regninger så raskt som mulig.

Regningen er likevel ikke foreldet før det har gått tre år fra dato på utbetalingsvedtaket.

Under ser du eksempel på avvisningsårsaker for regninger:

Avvisningsårsak: «Pasienten er registrert som avdød i Folkeregisteret»

Forklaring

Helfos kontrollprogram gir beskjed om at det er satt fram refusjonskrav for en pasient som er død. Foreldelsesfristen for døde er 12 dager.

Avvisningsårsak: «Egenandelspørringen har ikke bekreftet egenandelsfritak på grunn av frikort eller minstepensjon»

Forklaring

Helfos kontrollprogram gir beskjed om at det er satt fram refusjonskrav med oppgitt egenandelsfritak for en pasient som ikke har egneandelsfritak.

Utbetaling av oppgjør flyttes til Helfo

Utbetaling av oppgjør til apotek og bandasjist er nå flyttet fra NAV til Helfos eget utbetalingssystem. Endringen trådte i kraft 12. november 2018, og er i tråd med føringene som følger av at Helfo har forvaltningsansvar for utbetalingene.

Konsekvensene for apotek og bandasjist av omleggingen

• Vedtaksbrevet som sendes på e-post til apoteket og bandasjisten får en liten tekstendring. Brevet vil opplyse hvilket kapittel eller post i statsbudsjettet utbetalingen gjelder i stedet for artskontoen som har vært benyttet i NAVs regnskapsføring.

• Helfo benytter DNB Bank ASA bankkontonummer 76940567412 for sine utbetalinger fra 1. desember 2018.

• Ingen endringer for oppgjørsmeldingene M18, M22 og M23, men i ny utbetalingsløsning vil M23-meldingen bli sendt når det foreligger bekreftelse på at banktransaksjonen er utført. (Utbetalingen fra Helfo til apoteket).

​Fant du det du lette etter?