Logo for print

Tannpleierne må nå rapportere egenandeler sammen med refusjonskravet elektronisk over linje til Helfo.

Kravet om elektronisk innrapportering følger av egenandelsregisterforskriften.

Alle tannpleiere som inngår avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan sende inn egne refusjonskrav. Det er folketrygdloven § 5-6a som gir føringer for hvilke behandlinger som gir rett til refusjon. Les mer om hvilke tilstander og takster du som tannpleier kan kreve refusjon for her.

Avtale som tannpleier har med Helfo om direkte oppgjør er personlig, og når avtale er inngått, må tannpleier legge denne til grunn for all innsending av krav til Helfo. Les mer om hvordan tannpleier inngår avtale her.

 Slik gjør du det – du som ikke er på nett

Det første du må gjøre er å kontakte din EPJ-leverandør for å få konkret og tilpasset informasjon om hvilke valgmuligheter du har og konsekvenser av de ulike alternativene.

  • Be om en konkret prisoversikt fra din EPJ-leverandør.
  • Bestill helsenett gjennom din EPJ-leverandør eller etter avtale med din EPJ-leverandør, eller ta direkte kontakt med Norsk Helsenett for råd og veiledning.
  • Bestill så tidlig som mulig – det er mange som vil koble seg opp
    Normalt vil refusjonskravet være ferdig kontrollert og utbetalt fra Helfo i løpet av 3-4 dager.

For å kople deg på NHN for å sende inn refusjonskrav til Helfo trenger du Buypass Smartkort. Dette kortet er personlig. Du kan derfor ikke signere for andre behandleres oppgjør med Helfo.

Hva må refusjonskravene inneholde?

Hver regning skal foruten innslagspunkt, takstnummer, dato og klokkeslett inneholde pasientens fødselsnummer/D-nummer eller annen entydig identifikasjon i henhold til EØS-regelverket og avtale med konvensjonsland.

Om pasienten ikke har 11-sifret personnummer, og du som behandler har dokumentasjon på at vedkommende har rettigheter, kan det likevel sendes regning til Helfo. Du registrerer da pasientens fødselsdag, måned og år (DDMMÅÅ), og merker med kjønn (K/M). Skriv eventuelt merknad i merknadsfeltet med informasjon om hvilken dokumentasjon som er fremlagt.

I forbindelse med automatisering av frikort egenandelstak 2 blir det fra 1. januar 2017 krav om rapportering av egenandeler hver 14. dag.
Dersom du er usikker på om den elektroniske innsendingen av refusjonskravet er mottatt hos Helfo, må du som raskt som mulig ta kontakt med oss. Hvis du har tekniske problemer med innsendingen, tar du kontakt med brukerstøtten hos din systemleverandør.

Helfo betaler normalt ut elektroniske krav innen fem dager fra kravet er mottatt. Andre krav vil i henhold til frist i direkteoppgjørsavtalen bli betalt senest 30 dager etter at de er mottatt.

Frist for å sende refusjonskrav er seks – 6 – måneder etter at refusjonskravet oppsto (da behandlingen fant sted).

Regninger som blir avvist på grunn av feil bruk av takster eller takstkombinasjoner, må korrigeres og sendes på nytt så snart som mulig.

Dokumentasjon av refusjonskrav

Før du sender refusjonskrav til Helfo må du sørge for nødvendig dokumentasjon i form av legeerklæringer, foto, røntgenbilder, prøvesvar, journalutskrift med mer. Vi oppfordrer deg til å lese nøye på hver tilstand hvilken dokumentasjon som kreves, og sørge for at denne foreligger før refusjonskravet sendes inn.

Les mer om dokumentasjon av krav under «Regelverk og takster for tannpleier».

Individuelle krav

Frikort egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017.

For pasientene betyr automatisering av frikort for egenandelstak 2 at de får frikortet automatisk i posten og ikke lenger trenger å søke Helfo om frikort. For deg som tannbehandler betyr det at du får et krav om elektronisk innsending av egenandeler over linje hver 14. dag.

Kravet følger av egenandelsregisterforskriften som trer i kraft 1. januar 2017. Kravet gjelder for alle behandlere som yter tjenester/behandling som inngår i frikort egenandelstak 2. Det er imidlertid gjort noen unntak for kravet om elektronisk innrapportering av egenandeler på grunn av alder og inntekt, se nærmere om unntak lenger oppe under «Unntak fra hovedregelen» De som har unntak fra innsending over linje, må også rapportere inn egenandeler til Helfo hver 14. dag.

Pasienten kan sende individuelle stønadskrav i de tilfeller tannpleieren ikke har direkte oppgjørsavtale, så lenge vilkårene etter § 5-6 er oppfylt. Pasienten skal da selv sende inn «Skjema for tannbehandling § 5-6 og 5-6a (05-06.20) Bokmål | Nynorsk».

Unntak fra hovedregelen

Det er noen unntak fra hovedregelen om elektronisk innsending over linje

og innrapportering av egenandeler frikort tak 2. Dette gjelder for

  • tannpleiere født før 1. januar 1946
  • tannpleiere med refusjonskrav på under 20 000 kroner i gjennomsnitt per måned

Tannpleiere som har unntak fra innsending over linje, må rapportere inn egenandeler til Helfo hver 14. dag på CD/minnepinne. Du kan lese mer om unntakene i vedlegg til mønsteravtale for tannpleier (vedlegg 1 til vedlegg 5a) og egenandelsregisterforskriften. Egandelsregisterforskriften trer i kraft 1. januar 2017.

​Fant du det du lette etter?