Logo for print

Rehabiliteringsinstitusjoner som har inngått avtale med Helfo om direkte oppgjør, kan sende refusjonskrav for egenandeler til Helfo.  Refusjonskravet må sendes inn på samme organisasjonsnummer som avtalen er inngått på. Innrapportering av betalte egenandeler skjer i samme prosess som innsending av refusjonskrav.

Innrapportering via EPJ-system

Rehabiliteringsinstitusjonen sender refusjonskravet direkte fra sitt EPJ-system til Helfo via Helsenettet

Innrapportering/refusjonskrav skal inneholde pasientens fødselsnummer (11 siffer).

For at pasienten skal få frikortet innen tre uker, må dere rapportere egenandeler til Helfo senest 14 dager etter at pasienten har fått behandling. Dette kravet er nedfelt i egenandelsregisterforskriften.

Slik rapporterer dere egenandeler

For at pasienten skal slippe store utlegg, er det viktig at behandler krever inn egenandeler løpende, og rapporterer inn til Helfo minst hver 14. dag.

Dere må kreve inn egenandel frem til den dagen dere får dokumentert at pasienten har fått innvilget frikort. Gyldig dokumentasjon får dere gjennom

Dere kan kreve egenandeler i tråd med fastsatte takster. Det er takst for behandling som danner grunnlag for innkreving og innrapportering av egenandeler.

Først når pasienten har fått frikort, kan Helfo godkjenne refusjonskrav for egenandeler.

Vedtak om frikort fattes raskt etter at innrapportert beløp har oversteget beløpsgrensen for frikort. Det kan likevel ta 2-3 uker fra innrapporteringen til pasienten får refundert overskytende beløp, ettersom utbetaling fra Helfo skjer den 5. og den 20. i hver måned.

Overgangsordning for innrapportering av egenandeler og fremsetting av refusjonskrav

Helfo aksepterer i en overgangsperiode at refusjonskrav og innrapportering skjer ved innsending per post av fullstendig utfylt Excel-fil sammen med forenklet samleregning. Excel-filen må lagres på eget område før utfylling og utskrift.

Dette gjelder dersom journalleverandør ikke har ferdig utviklet løsning eller ikke er operativ på innsendingstidspunkt.

Adressen til Helfo er: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Mer informasjon 

Har dere spørsmål, ta kontakt med Helfo på post@helfo.no eller telefon 815 70 070.

Kontakt journalleverandøren for å få nærmere informasjon om hvordan dere skal gå fram for å sende inn egenandeler og oppgjørskrav, om frikortspørringen, og om journalsystemet skiller mellom betalte og ikke betalte egenandeler.

Pasienter finner informasjon om ordningen på helsenorge.no/frikort.

Frist for innsending av refusjonskrav

Frist for å søke refusjon for egenandeler er seks måneder regnet fra utgangen av den måneden behandlingen fant sted. Innrapportering av egenandeler skal skje minimum hver 14. dag.

​Fant du det du lette etter?