Logo for print

​Helfo har tilrettelagt for elektronisk innsending av oppgjør via Norsk helsenett eller som fil på CD/DVD/minnepenn. Ta kontakt med din systemleverandør dersom du ønsker denne løsningen.

Du må ha inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo for å kunne sende inn refusjonskrav.

Når du som ortoptist har inngått avtale fra Helfo, skal du bare kreve egenbetaling av pasienten. Du får utbetalt refusjon direkte fra Helfo etter gjeldene takster.

Enkeltregninger

Du må fylle ut «Regning/rekning ortoptist (05-10.03) Bokmål | Nynorsk» for hver eneste pasient du behandler og vil ha refusjon for.

Hele skjemaet skal fylles ut. Husk å fylle inn

  • navnet og personalia til pasientens øverst på skjemaet – inkludert pasientens fødselsnummer (eller D-nummer)
  • henvisning og diagnose
  • dato, klokkeslett og takstnummer (refusjon)

Du må selv signere nederst på hver regning.

Samleregninger

«Forenklet samleregning (05-10.05) Bokmål» skal gi et overblikk over alle pasientene du har behandlet i perioden, og skal sendes til Helfo sammen med bunken av enkeltregninger.

Hele skjemaet skal fylles ut. Husk å få med

  • navn og personalia for ortoptist – inkludert fødselsnummer og organisasjonsnummer
    regningsperiode og antall vedlagte regninger
  • totalsum for alle enkeltregningene
  • kontonummeret ditt
  • dato og underskriften din

Frist for innsending av refusjonskrav

Husk å sende refusjonskravet senest førstkommende måned etter behandlingsdagen til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Fristen for å sette frem kravet er senest innen seks – 6 – måneder fra hver enkelt behandlingsdato.

Helfo skal betale ut oppgjøret til ortoptist så raskt som mulig, senest 30 dager etter at Helfo har tatt imot refusjonskravet ditt.

Helfo anbefaler at du tar kopi av alle enkeltrekninger og samleregninger. Det kan være nyttig for egen kontroll av oppgjørene.

​Fant du det du lette etter?