Logo for print

​For at kommunen skal kunne sende inn refusjonskrav for multidose, må de ha inngått avtale om direkte oppgjør for dette. Refusjonskravet må sendes inn på samme organisasjonsnummer som avtalen er inngått på.

Kommunen kan søke om et tilskudd på 500 kroner per multidosebruker i hjemmetjenesten per år.

Roller og rettigheter i Altinn

Den eller de som skal sende inn refusjonskrav for multidose på vegne av kommunen, må få tildelt rollen «helse-, sosial- og velferdstjenester» i Altinn fra den som er registrert som daglig leder for kommunen i Enhetsregisteret. Rollen gir rett til å fylle ut skjemaet.

Den som skal signere skjemaet, må ha rollen «begrenset signeringsrett».

Dersom samme person skal gjøre begge deler, må vedkommende ha begge rollene.

Alternativt kan dere tildele rettigheter til å fylle ut og signere bare dette skjemaet. Les mer om hvordan dere kan tildele rettigheter.

Refusjonskravet

I Altinn-skjemaet skal dere fylle inn

  • perioden for kravet
  • antall nye multidosebrukere i perioden
  • kravbeløp

Vedleggene skal inneholde informasjon om

  • hvor mange multidosebrukere som er omfattet av ordningen
  • hvor mange nye multidosebrukere det er i perioden for kravet
  • fødselsdato, navn og oppstartdato for hver enkelt multidosebruker

Det må komme klart frem hvilke pasienter det kreves refusjon for. Bruk gjerne pasientliste fra samarbeidende apotek.

Frist for innsending av refusjonskrav

Frist for å søke tilskudd til multidose er seks måneder regnet fra utgangen av den måneden da første utlevering innenfor kalenderåret fant sted.

Eksempelvis er fristen 31.juli for innsending av krav for multidosebrukere per 1.januar. For nye brukere som kommer til utover året, er fristen 6 måneder fra utgangen av måneden da første utlevering fant sted.

Helfo utbetaler oppgjøret så raskt som mulig, senest 30 dager etter at refusjonskravet er mottatt.

Les mer om regelverk om tilskudd til multidose her.

Send inn refusjonskrav via Altinn

​Fant du det du lette etter?