Logo for print

​Du må selv inngå avtale med Norsk helsenett (NHN). Dette gjør du enten gjennom din systemleverandør eller direkte med NHN.

De største fordelene ved å sende refusjonskrav gjennom NHN er

  • raskere behandlingstid og utbetaling (dersom oppgjøret er uten feil, vil det bli utbetalt innen fem dager
  • sikker linje
  • ingen postgang, alt gjøres fra din datamaskin

Helfo betaler normalt ut elektroniske krav som er sendt inn over NHN innen fem dager fra kravet ble mottatt.

For å koble deg på Norsk helsenett for å sende inn refusjonskravene til Helfo trenger du Buypass Smartkort. Dette kortet er personlig, og kiropraktoren kan derfor ikke signere for andres refusjonskrav med Helfo.

Du kan også sende inn ved bruk av lagringsmedium

Du kan sende inn refusjonskravene på CD, minnepenn eller tilsvarende lagringsmedium.

Krav som blir sendt inn på lagringsmedium vil i henhold til frist i direkteoppgjørsavtalen bli betalt ut senest 30 dager etter mottatt dato.

For informasjon om denne type innsending, ta kontakt med din systemleverandør.

Hva må refusjonskravene inneholde?

Refusjonskrav skal sendes hver måned, og alle regningskort må være påført pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer), eller annen entydig identifikasjon. Dette i henhold til EØS-regelverket og avtale med konvensjonsland.

Om pasienten ikke har 11-sifret personnummer, og du som behandler har dokumentasjon på at vedkommende har rettigheter, kan det likevel sendes regning til Helfo. Du registrerer da pasientens fødselsdag, måned og år (DDMMÅÅ), og merker med kjønn (K/M). Skriv eventuelt merknad i merknadsfeltet med informasjon om hvilken dokumentasjon som er fremlagt.

Dersom du er usikker på om den elektroniske innsendingen av refusjonskravet er mottatt hos  Helfo, må du som raskt som mulig ta kontakt med oss. Hvis du har tekniske problemer med innsendingen,  tar du kontakt med brukerstøtten hos din systemleverandør.

Du må legge med en signert samleregning ved innsending av lagringsmedium. På samleregningen skal det fremkomme navn, fødselsnummer, kontonummer, periode for kravet, antall regninger og samlet refusjonskrav. Dersom du velger denne type innsending, må papirutgave av samleregning benyttes.

Regninger som blir avvist, for eksempel på grunn av feil bruk av takster eller takstkombinasjoner, må rettes og sendes på nytt så snart som mulig.
Frist for å sende refusjonskrav er seks – 6 – måneder etter at refusjonskravet oppsto (da behandlingen fant sted).

Hvilken teknologi er Buypass?

Kortet er utviklet for å ivareta høy sikkerhet i samband med elektronisk signering og kryptering av data.

Buypass Smartkort, som blir brukt for å signere digitalt, krever innlogging med personlig kode.

Når du bruker ditt eget Buypass Smartkort og tilhørende pin-kode, signerer du for kravet, og det blir sendt til Helfo i din identitet. Helfo anbefaler at koden blir holdt hemmelig og at kortet blir behandlet med forsiktighet, på linje med andre kort som kan gi tilgang til personlige opplysninger.

Dersom du skifter arbeidssted, kan du ta med deg smartkortet.

For mer informasjon, se lenke til Norsk hel​senett og buypass.no.

​Fant du det du lette etter?