Logo for print

Dette kravet er nedfelt i egenandelsregisterforskriften.

Her finner fysioterapeut, vikar og utdanningskandidat svar på spørsmål om elektronisk innsending og frikort-automatiseringen

For at pasienten skal få frikortet innen tre uker, må du rapportere egenandeler til Helfo senest 14 dager etter at pasienten har fått behandling. Egenandelene rapporteres automatisk når du sender refusjonskravene dine over Helsenettet til Helfo.

Helfo vil fortsatt ta i mot oppgjør på CD/minnepinne, men vil drive aktiv oppfølging for å få fysioterapeuter som ikke gis unntak til å oppfylle sine forpliktelser til elektronisk innrapportering av egenandelen.

Slik rapporterer du egenandeler

For at pasienten skal slippe store utlegg, er det viktig at behandler krever inn egenandeler løpende, og rapporterer inn til Helfo minst hver 14. dag.

Du må kreve inn egenandel frem til den dagen du får dokumentert at pasienten har fått innvilget frikort. Gyldig dokumentasjon får du gjennom

Du kan kreve egenandeler i tråd med fastsatte takster. Det er takst for behandling som danner grunnlag for innkreving og innrapportering av egenandeler.

Vedtak om frikort fattes raskt etter at innrapportert beløp har oversteget beløpsgrensen for frikort. Det kan likevel ta 2-3 uker fra innrapporteringen til pasienten får refundert overskytende beløp, ettersom utbetaling fra Helfo skjer den 5. og den 20. i hver måned.

Når pasienten har fått frikort, kan Helfo godkjenne refusjonskrav for egenandeler.

Slik kopler du deg på Helsenettet

Å levere refusjonskrav via Helsenettet er økonomisk, effektivt og sikkert. En annen fordel er at pasientreiser lett kan rekvireres gjennom Helsenettet.

Dersom du ikke er koplet til Helsenettet, kontakter du din EPJ-leverandør for å få konkret og tilpasset informasjon om hvilke valgmuligheter du har og konsekvenser av de ulike alternativene.

  • Be om en konkret prisoversikt fra din EPJ-leverandør.
  • Bestill Helsenettet gjennom din EPJ-leverandør eller etter avtale med din EPJ-leverandør, eller ta direkte kontakt med Norsk Helsenett for råd og veiledning.
  • Hvis du har spørsmål om takster eller om elektronisk innsending av refusjonskrav, kontakt Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070

For å kople deg på Helsenettet, trenger du Buypass Smartkort. Dette kortet er personlig, du kan derfor ikke signere for andre behandleres oppgjør med Helfo.

Økonomisk støtte – og hvordan kreve takstene

Fra 1. januar 2017 får fysioterapeuter med driftstilskudd en månedlig takst (H2a) på 846 kroner dersom de innrapporterer egenandeler til Helfo elektronisk via Helsenettet. Fysioterapeuter som ikke kan dele helsenettkostnaden med andre behandlere, får i tillegg 508 kroner per måned (H2b). Dette vil dekke en stor andel av kostnadene for elektronisk samhandling.

NB: Når du krever takst H2, må du registrere deg selv som «pasient» i refusjonskravet.

Hva må refusjonskravene inneholde?

Hver regning skal foruten takstnummer, dato og klokkeslett inneholde pasientens fødselsnummer/D-nummer eller annen entydig identifikasjon i henhold til EØS-regelverket og avtale med konvensjonsland.

Om pasienten ikke har 11-sifret personnummer, og du som behandler har dokumentasjon på at vedkommende har rettigheter, kan det likevel sendes regning til Helfo. Du registrerer da pasientens fødselsdag, måned og år, DDMMÅÅ, og merker med kjønn K/M. Skriv eventuelt merknad i merknadsfeltet med informasjon om hvilken dokumentasjon som er fremlagt.

Dersom du er usikker på om den elektroniske innsendingen av refusjonskravet er mottatt hos Helfo, må du så raskt som mulig ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører. Hvis du har tekniske problemer med innsendingen, tar du kontakt med brukerstøtten hos din systemleverandør.

Helfo betaler normalt ut elektroniske krav innen fem dager fra kravet er mottatt.

Frist for å sende refusjonskrav er seks – 6 - måneder etter at refusjonskravet oppstod (da behandlingen fant sted).

Regninger som blir avvist på grunn av feil bruk av takster eller takstkombinasjoner, må korrigeres og sendes Helfo på nytt så snart som mulig.

Dokumentasjon av refusjonskrav

Refusjonskravet dokumenteres gjennom føring i pasientjournal. Du dokumenterer hvilken behandling pasienten har fått.

Les mer om dokumentasjon av krav under «Regelverk og takster for fysioterapeut».

Når pasienter ikke møter til behandling

Helfo mottar av og til refusjonskrav fra fysioterapeuter for pasienter som ikke har møtt til behandling. Vi vil minne om at behandlere ikke kan kreve refusjon når pasienten ikke har møtt og dermed ikke har mottatt behandling.

​Dersom pasienten ikke møter til behandling, kan du som behandler ikke kreve refusjon fra Helfo, uansett årsak til at pasienten ikke har møtt.

Helfo anbefaler at du som behandler sørger for å oppdatere refusjonskravene dine i samsvar med utført behandling.

For bestilt time som ikke benyttes, det vil si at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan fysioterapeut kreve at pasienten betaler inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling.

Unntak fra hovedregelen

Det er noen unntak fra kravet til elektronisk innsending av egenandeler over linje. Dette gjelder for

  • fysioterapeut født før 1. januar 1952
  • fysioterapeut med refusjonskrav på under 20 000 kroner i gjennomsnitt per måned

Fysioterapeuter som har unntak fra innsending over linje, må rapportere inn egenandeler til Helfo hver 14. dag på CD/minnepinne. Du finner informasjon om unntakene i egenandelsregisterforskriften.

​Fant du det du lette etter?