Logo for print

Dette kravet er nedfelt i egenandelsregisterforskriften.

Her finner fysioterapeut, vikar og utdanningskandidat svar på spørsmål om elektronisk innsending og frikort-automatiseringen

For at pasienten skal få frikortet innen tre uker, må du rapportere egenandeler til Helfo senest 14 dager etter at pasienten har fått behandling. Egenandelene rapporteres automatisk når du sender refusjonskravene dine over Helsenettet til Helfo.

Helfo vil fortsatt ta i mot oppgjør på CD/minnepinne fra nyttår, men vil drive aktiv oppfølging for å få fysioterapeuter som ikke gis unntak til å oppfylle sine forpliktelser til elektronisk innrapportering av egenandelen.

Slik kopler du deg på Helsenettet

Å levere refusjonskrav via Helsenettet er økonomisk, effektivt og sikkert. En annen fordel er at pasientreiser lett kan rekvireres gjennom Helsenettet.

Dersom du ikke er koplet til Helsenettet, kontakter du din EPJ-leverandør for å få konkret og tilpasset informasjon om hvilke valgmuligheter du har og konsekvenser av de ulike alternativene.

  • Be om en konkret prisoversikt fra din EPJ-leverandør.
  • Bestill Helsenettet gjennom din EPJ-leverandør eller etter avtale med din EPJ-leverandør, eller ta direkte kontakt med Norsk Helsenett for råd og veiledning.
  • Bestill så tidlig som mulig – det er mange som vil koble seg opp.
  • Du kan bestille nå, men vente til 1. januar med å ta Helsenettet i bruk og å betale. Hvis du ønsker en slik løsning, må du gi beskjed om dette ved bestilling.
  • Hvis du har spørsmål om takster eller om elektronisk innsending av refusjonskrav, kontakt Helfo veiledning for helseaktører på 815 70 070.

For å kople deg på Helsenettet, trenger du Buypass Smartkort. Dette kortet er personlig, du kan derfor ikke signere for andre behandleres oppgjør med Helfo.

Økonomisk støtte – og hvordan kreve takstene

Du kan kreve takst H1 (10 000 kroner) to ganger dersom du knytter deg opp og sender inn refusjonskrav gjennom Helsenettet. Du kan kreve taksten første gang når du har bestilt oppkobling til nettet og du kan deretter kreve taksten når du har sendt første refusjonskrav til Helfo via Helsenettet. Vær obs på at denne taksten på 2 x 10 000 kroner bare gjelder til og med 30. juni 2017.

Fra 1. januar 2017 får fysioterapeuter med driftstilskudd også en månedlig takst (H2a) på 846 kroner dersom de innrapporterer egenandeler til Helfo elektronisk via Helsenettet. Fysioterapeuter som ikke kan dele helsenettkostnaden med andre behandlere, får i tillegg 508 kroner per måned (H2b). Dette vil dekke en stor andel av kostnadene for elektronisk samhandling.

NB: Når du krever takst H1 eller H2, må du registrere deg selv som «pasient» i refusjonskravet.

Hva må refusjonskravene inneholde?

Hver regning skal foruten takstnummer, dato og klokkeslett inneholde pasientens fødselsnummer/D-nummer eller annen entydig identifikasjon i henhold til EØS-regelverket og avtale med konvensjonsland.

Om pasienten ikke har 11-sifret personnummer, og du som behandler har dokumentasjon på at vedkommende har rettigheter, kan det likevel sendes regning til Helfo. Du registrerer da pasientens fødselsdag, måned og år, DDMMÅÅ, og merker med kjønn K/M. Skriv eventuelt merknad i merknadsfeltet med informasjon om hvilken dokumentasjon som er fremlagt.

Dersom du er usikker på om den elektroniske innsendingen av refusjonskravet er mottatt hos Helfo, må du så raskt som mulig ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører. Hvis du har tekniske problemer med innsendingen, tar du kontakt med brukerstøtten hos din systemleverandør.

Helfo betaler normalt ut elektroniske krav innen fem dager fra kravet er mottatt.

Frist for å sende refusjonskrav er seks – 6 - måneder etter at refusjonskravet oppstod (da behandlingen fant sted).

Regninger som blir avvist på grunn av feil bruk av takster eller takstkombinasjoner, må korrigeres og sendes Helfo på nytt så snart som mulig.

Dokumentasjon av refusjonskrav

Refusjonskravet dokumenteres gjennom føring i pasientjournal. Du dokumenterer hvilken behandling pasienten har fått.

Les mer om dokumentasjon av krav under «Regelverk og takster for fysioterapeut».

Unntak fra hovedregelen

Det er noen unntak fra kravet til elektronisk innsending av egenandeler over linje. Dette gjelder for

  • fysioterapeut født før 1. januar 1952
  • fysioterapeut med refusjonskrav på under 20 000 kroner i gjennomsnitt per måned

Fysioterapeuter som har unntak fra innsending over linje, må rapportere inn egenandeler til Helfo hver 14. dag på CD/minnepinne. Du finner informasjon om unntakene i egenandelsregisterforskriften.