Logo for print

De fleste rideterapeuter sender refusjonskrav til Helfo inn manuelt via enkeltregninger og samleregninger.

Helfo har tilrettelagt for elektronisk innsending av refusjonskrav via Norsk helsenett eller som fil på CD/DVD/minnepenn. Ta kontakt med din systemleverandør dersom du ønsker denne løsningen.

Du som skal gjennomføre terapiridning må ha inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo for å kunne sende inn refusjonskrav.

Når du som rideterapeut har inngått avtale med Helfo kan du sende inn refusjonskrav og få utbetalt refusjon direkte fra Helfo etter gjeldene takster.

Enkeltregninger

Du må fylle ut «Regning/rekning terapiridning (05-22.01) Bokmål | Nynorsk» for hver eneste pasient du behandler og vil ha refusjon for.

Hele skjemaet skal fylles ut. Husk å fylle inn

  • navnet og personalia til pasientens øverst på skjemaet – inkludert pasientens fødselsnummer eller D-nummer
  • henvisningsdato
  • dato, klokkeslett og bidrag (beløp)

Samleregninger

«Forenklet samleregning (05-10.05)» skal gi et overblikk over alle pasientene du har behandlet i perioden, og skal sendes til Helfo sammen med bunken av enkeltregninger.

Hele skjemaet skal fylles ut. Husk å få med

  • navn og personalia for fysioterapeut – inkludert fødselsnummer og organisasjonsnummer
  • regningsperiode og antall vedlagte regninger
  • totalsum for alle enkeltregningene
  • kontonummer til fysioterapeut
  • dato og underskrift

Frist for innsending av refusjonskrav

Husk å sende refusjonskravet senest førstkommende måned etter behandlingsdagen til

Helfo

Postboks 2415

3104 Tønsberg

Fristen for å sette frem kravet er senest innen seks måneder fra hver enkelt behandlingsdato.

Helfo skal betale ut oppgjøret til deg så raskt som mulig, senest 30 dager etter at Helfo har tatt imot refusjonskravet ditt.

Helfo anbefaler at du tar kopi av alle enkeltrekninger og samleregninger. Det kan være nyttig for egen kontroll av oppgjørene.

Henvisning

Pasienten må være henvist fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Henvisningen skal angi diagnose og inneholde opplysninger om arten og graden av pasientens funksjonshemning.

Om du vurderer at vilkårene for terapiridning er oppfylt, kan du starte opp behandlingen umiddelbart. En henvisning til terapiridning gjelder for inntil 30 behandlinger per kalenderår.

Regelverk og takst

Refusjon til terapiridning gis etter reglene om bidrag, og går frem av forskrift og rundskriv til folketrygdlovens § 5-22 (bidrag til spesielle formål). Husk å sette deg inn i gjeldende regelverk.

For å utløse refusjon til terapiridning må din pasient ha

  • en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelse, balanse- og/eller koordineringsvansker fysisk eller psykisk
  • funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse

Terapiridningen må være av betydning som en erstatning for eller supplement til tradisjonell fysioterapi.

Takst T99

Taksten for behandling ved terapiridning, T99, kan utløses uten driftstilskudd når krav til kompetanse og ridested er innfridd.

Deltagere i gruppe er begrenset til åtte personer.

Aktiv rideterapi forutsettes gitt i minst 30 minutter, mens (inntil) 10 minutter benyttes til å hjelpe pasienten på og av hesten, instruere og gi ham tid til å bli kjent med dyret. Fysioterapeuten og hjelper(e) må være til stede og rettlede pasienten.​