Logo for print

Helfo har tilrettelagt for elektronisk innsending av refusjonskrav via Norsk helsenett eller som fil på CD/DVD/minnepenn. Ta kontakt med din systemleverandør dersom du ønsker denne løsningen.

Du som skal gjennomføre ridefysioterapi (tidligere kalt terapiridning) må ha inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo for å kunne sende inn refusjonskrav.

Når du som ridefysioterapeut har inngått avtale med Helfo kan du sende inn refusjonskrav og få utbetalt refusjon direkte fra Helfo etter gjeldene takster.

Enkeltregninger

Du må fylle ut «Regning/rekning ridefysioterapi (05-22.01) Bokmål | Nynorsk» for hver eneste pasient du behandler og vil ha refusjon for.

Hele skjemaet skal fylles ut. Husk å fylle inn

  • navnet og personalia til pasientens øverst på skjemaet – inkludert pasientens fødselsnummer eller D-nummer
  • henvisningsdato
  • dato, klokkeslett og bidrag (beløp)

Samleregninger

«Forenklet samleregning (05-10.05)» skal gi et overblikk over alle pasientene du har behandlet i perioden, og skal sendes til Helfo sammen med bunken av enkeltregninger.

Hele skjemaet skal fylles ut. Husk å få med

  • navn og personalia for (ride)fysioterapeut – inkludert fødselsnummer og organisasjonsnummer
  • regningsperiode og antall vedlagte regninger
  • totalsum for alle enkeltregningene
  • kontonummer til fysioterapeut
  • dato og underskrift

Frist for innsending av refusjonskrav

Refusjonskrav kan sendes fortløpende. Siste frist for å sende refusjonskrav er 6 måneder etter at refusjonskravet oppsto (da behandlingen fant sted). Fristen blir regnet fra utløpet av behandlingsmåneden.

Send refusjonskravet til

Helfo

Postboks 2415

3104 Tønsberg

Helfo skal betale ut oppgjøret til deg så raskt som mulig, senest 30 dager etter at Helfo har tatt imot refusjonskravet ditt.

Helfo anbefaler at du tar kopi av alle enkeltrekninger og samleregninger. Det kan være nyttig for egen kontroll av oppgjørene.

Henvisning

Pasienten må være henvist fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Henvisningen skal angi diagnose og inneholde opplysninger om arten og graden av pasientens funksjonshemning.

Om du vurderer at vilkårene for ridefysioterapi er oppfylt, kan du starte opp behandlingen umiddelbart. En henvisning til terapiridning gjelder for inntil 30 behandlinger per kalenderår.

Regelverk og takst

Refusjon til ridefysioterapi gis etter reglene om bidrag, og går frem av forskrift og rundskriv til folketrygdlovens § 5-22 (bidrag til spesielle formål). Endring i takster finner du i rundskrivet. Husk å sette deg inn i gjeldende regelverk.

For å utløse refusjon til ridefysioterapi må din pasient ha

  • en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemming som gir bevegelse, balanse- og/eller koordineringsvansker fysisk eller psykisk
  • funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse

Terapiridningen må være av betydning som en erstatning for eller supplement til tradisjonell fysioterapi.

Takst T99

Taksten for behandling ved terapiridning, T99, kan utløses uten driftstilskudd når krav til kompetanse og ridested er innfridd.

Deltagere i gruppe er begrenset til åtte personer.

Aktiv ridefysioterapi forutsettes gitt i minst 30 minutter, mens (inntil) 10 minutter benyttes til å hjelpe pasienten på og av hesten, instruere og gi vedkommende tid til å bli kjent med dyret. Fysioterapeuten og hjelper(e) må være til stede og rettlede pasienten.​

​Fant du det du lette etter?