Logo for print

​Fylkeskommunen sender refusjonskravet direkte fra sitt elektroniske pasientjournalsystem (EPJ) til Helfo. For å få mer informasjon om dette systemet, må fylkeskommunen ta kontakt med sin systemleverandør.

Fordeler med denne elektroniske løsningen er

  • innsparing av tid og ressurser
  • raskt svar og rask behandling av kravet
  • bedre kvalitet
  • redusert risiko for feil

Normalt vil refusjonskravet være ferdig kontrollert og utbetalt fra Helfo innen 5 dager.

Som en del av ordningen med automatisk frikort for egenandelstak 2, er det et krav at alle fylkeskommuner skal sende inn sine refusjonskrav til Helfo minst hver 14. dag.

Hva skal et krav inneholde?

Regningen skal i tillegg til tilstand (innslagspunkt), takstnummer, dato, klokkeslett og utførende behandlers ID (hpr.nr.), inneholde pasientens fødselsnummer/D-nummer eller annen tydelig identifikasjon i tråd med EØS-regelverket og avtale med konvensjonsland.

Dersom pasienten ikke har 11-sifret personnummer, og fylkeskommunen har dokumentasjon på at vedkommende har rettigheter, kan dere likevel sende regning til Helfo. Dere registrerer da pasientens fødselsdag, måned og år (DDMMÅÅ), og merker med kjønn (K eller M). Skriv eventuelt merknad i merknadsfeltet med informasjon om hvilken dokumentasjon som er lagt frem.

Ta kontakt med brukerstøtten hos systemleverandør hvis dere har tekniske problemer med innsendingen.

Regninger som blir avvist ved for eksempel feil bruk av takster eller takstkombinasjoner, må korrigeres og sendes på nytt så snart som mulig.

Dokumentasjon av refusjonskrav

Før dere sender refusjonskrav til Helfo, må dere sørge for at dere har nødvendig dokumentasjon. Vi oppfordrer dere til å lese nøye hvilken dokumentasjon som blir krevd for den enkelte tilstand under «Regelverk og takster for tannlege». Dokumentasjon skal oppbevares for eventuell kontroll.

Tannpleiere og refusjonskrav

Det må være inngått egen avtale mellom fylkeskommunen og Helfo for at fastlønnede tannpleiere skal kunne sende inn refusjonskrav på vegne av fylkeskommunen. Når dette er gjort, kan dere også sende inn refusjonskrav for denne gruppen.

Refusjonskrav for tannleger og tannpleiere må sendes hver for seg. Det er folketrygdloven § 5-6a som gir føringer for hvilke behandlinger som gir rett til refusjon.

Frist for innsending av refusjonskrav

Frist for å sende refusjonskrav er seks måneder etter at refusjonskravet oppsto (da behandlingen fant sted). I forbindelse med automatiseringen av frikort egenandelstak 2 er det krav om rapportering av egenandeler hver 14. dag. Dette gjøres automatisk når dere sender refusjonskravene deres elektronisk til Helfo.

Elektroniske refusjonskrav kan som hovedregel settes frem fortløpende over linje.

Helfo behandler og utbetaler refusjonskravene fra fylkeskommunen fortløpende. Dersom refusjonskravene er mangelfulle, inneholder feil eller må undersøkes nærmere, vil Helfo kunne ha lengre saksbehandlingstid.

​Fant du det du lette etter?