Logo for print

​Krav skal fremsettes gjennom det gjeldende oppgjørssystemet.
Fordeler med denne løsningen er

  • innsparing av tid og ressurser
  • raskt svar og rask behandling av krav
  • bedre kvalitet
  • redusert risiko for feil

Normalt vil refusjonskravet være ferdig kontrollert og utbetalt fra Helfo senest innen 5 virkedager fra kravet mottas.

Refusjonskrav for H-reseptlegemidler blir utbetalt 30 dager etter at kravet er mottatt. Se mer informasjon nedenfor om refusjonskrav for H-reseptlegemidler.

Elektroniske resepter følger med oppgjørene. Papirresepter som er ferdig ekspedert, sorteres alfabetisk og merkes med oppgjørsnummer det tilhører og sendes til Helfo per post:

Helfo

Postboks 2415

3104 Tønsberg

For multidose-krav sender apoteket kopi av ordinasjonskortet ved første gangs opprettelse av kortet, og ved årlig oppdatering/fornyelse av kortet.

Apotek/bandasjist kan sende inn oppgjør til Helfo så ofte som ønskelig. Det er vanlig at apotek sender sine krav flere ganger i uken.

Hva må refusjonskravene inneholde?

Apoteket og bandasjisten skal sende en regning for hver ekspedisjon, og kreditnota for returnert materiell. Regning og kreditnota skal inneholde pasientens fødselsnummer, navn og adresse, og spesifiseres med angivelse av artikkelnummer, type/benevning, mengde/antall, pris og egenandel.

Regningen skal også inneholde forskrivningsdatoen som står oppført på blåresepten.  Hvis utleveringen på blå resept krever gyldig vedtak fra Helfo, må apoteket eller bandasjisten også registrere datoen på vedtaksbrevet.

Der kunden ikke har et 11-sifret personnummer, og du har dokumentasjon på at vedkommende har rettigheter, kan det likevel sendes regning til Helfo. Du skriver da pasientens fødselsdag, måned og år, DDMMÅÅ, og merker med kjønn K/M. Skriv eventuelt merknad i merknadsfeltet med informasjon om hvilken dokumentasjon som er lagt fram.

Dersom du er usikker på om den elektroniske innsendingen av refusjonskravet er mottatt hos Helfo, må du ta kontakt med oss. Hvis du har tekniske problemer med innsendingen, tar du kontakt med brukerstøtten hos din systemleverandør.

Frist for å sende refusjonskrav er 6 måneder fra utgangen av måneden etter at refusjonskravet oppstod. Foreldelsesfristen dersom kunden er død, er 12 dager fra dødsdato.

Avviste regninger må korrigeres og sendes på nytt.

Refusjonskrav for H-reseptlegemidler

Refusjonskrav for H-reseptlegemidler sendes separat til Helfo i Farmapro.

Godkjent beløp utbetales 30 dager etter at Helfo har mottatt kravet, siden Helfo først skal utbetale refusjon for H-reseptlegemidler til apotek når helseforetakene har innbetalt beløpet til Helfo.

Helseforetakene er finansieringsansvarlige for H-reseptlegemidler, og Helfo vil derfor viderefakturere oppgjørene til helseforetakene.

Her finner du mer informasjon om overføringen av helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler), og hvilke legemidler som til nå er innunder denne ordningen.

​Fant du det du lette etter?