Logo for print

Helfo er en ytre etat til Helsedirektoratet, og er derfor ikke omfattet av plikten til å publisere elektronisk postjournal på internett. Av servicehensyn velger Helfo likevel å publisere dette for enkelte av våre enheter.

All korrespondanse med brukere relatert til helserefusjon vil i sin helhet være skjermet på offentlig journal, og vil derfor ikke publiseres.

2017:

Offentlig postjournal Helfo uke 1

Offentlig postjournal Helfo uke 2

Offentlig postjournal Helfo uke 3

Offentlig postjournal Helfo uke 4

Offentlig postjournal Helfo uke 5

Offentlig postjournal Helfo uke 6

Offentlig postjournal Helfo uke 7

Offentlig postjournal Helfo uke 8

Offentlig postjournal Helfo uke 9

Offentlig postjournal Helfo uke 10

Offentlig postjournal Helfo uke 11

Offentlig postjournal Helfo uke 12

Offentlig postjournal Helfo uke 13

Offentlig postjournal Helfo uke 14

Offentlig postjournal Helfo uke 15

Offentlig postjournal Helfo uke 16