Logo for print

​Helfos tiltak retter seg mot avgrensede fagområder, ulike helseaktører og brukere. Formålet er å gjøre det enklere for deg å etterleve regelverket og for oss å avdekke og rette opp feil raskt.

2018

Kontrollrapport: Forskrivning av legemidler med misbrukspotensial (pdf)

Kontrollrapport: Kontroll av takst 304, tannlege (pdf)

Analyserapport: Måltall lege 2017 (pdf)

2017

Kontrollrapport: Kontroll av takst 701a, lege (pdf)  

Kontrollrapport: Kontroll av takst 2cd for lege 2016-2017 (pdf)

Analyserapport: Måltall tann 2016 (pdf)

Analyserapport: Måltall fysioterapeut 2016 (pdf)

Analyserapport: Måltall lege 2016 (pdf)

Kontrollrappport: Kontroll av forskrivning av liraglutid, lege (pdf)

Kontrollrapport: Kontroll av takst 304, tannlege (pdf)

Resultat av Helfos kontroller i 2016 – og hva skjer i 2017?

Kontrollrapport: Forskrivning av testosteron på blå resept (pdf)

2016

Kontrollrapport: Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2016 - kontroll av lege (pdf)

Kontrollrapport: Kontroller av takst 615 for lege (pdf)

Kontrollrapport: Kartleggingskontroll av apotek - innsendte krav uten legeidentitet

Kontrollrapport: Kartleggingskontroll av takst 304 ved innslagspunkt 9 og 10, tannleger (pdf)

Analyserapport: Måltall for refusjonsområdet lege (pdf)

Kontrollrapport: Kontroller av takst 2cd for lege (pdf)

Kontrollrapport: Forskrivning av lisdeksamfetamin på blåresept 2016 (pdf)

2015

Kontrollrapport: Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2015 - kontroll av apotek (pdf)

Kontrollrapport: Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2015 - kontroll av lege (pdf)

2014

Analyserapport: Statistikk over allmennlegar sin takstbruk 2012 (pdf)

2013

Kontrollrapport: Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2013 - kontroll av lege (pdf)

2012

Kontrollrapport: Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2012 - kontroll av lege (pdf)

2011

Kontrollrapport-Legens reservasjon mot likeverdig bytte av legemiddel på apotek 2011- kontroll av lege (pdf) 

​Fant du det du lette etter?