Logo for print
1.
Hvordan varsle

​Helseforetaket har oversikt over forventede og inntrufne fristbrudd som skal varsles Helfo, og informerer pasienten ved å sende ut brevet «Varsel om fristbrudd».

En representant fra etablert kontaktgruppe på helseforetaket ringer Helfo på telefonnummer 960 96 533. Opplysninger som må gis er

 • pasientens fødselsnummer, navn og telefonnummer
 • avdeling pasienten er henvist til
 • planlagt inn-dato (dersom pasienten har fått time etter frist)
 • navn på henvisende lege (dersom pasienten er mellom 12 og 16 år)

Helfo oppretter sak i Fristbruddportalen og gir saksnummer til kontaktgruppens representant, slik at pasienten kan identifiseres i videre kommunikasjon via epost.

Dersom helseforetaket finner et tilbud til pasienten, må de umiddelbart kontakte Helfo.

Pasienten skal beholde plassen sin på ventelisten ved helseforetaket fram til vedkommende har akseptert et tilbud fra Helfo.

Helfo saksbehandler i utgangspunktet varslede fristbrudd uten opphold. Varslene blir prioritert ut fra ansiennitet på fristdato. I perioder med et stort antall fristbrudd varslet til Helfo, vil saksbehandlingstiden bli noe lengre enn vanlig.

Dersom helseforetaket varsler fristbrudd på en pasient som på grunn av medisinsk forsvarlighet trenger å bli prioritert foran pasienter med tidligere fristdato, ber vi om at Helfo pasientformidling informeres om dette. Kontakt oss på telefon 960 96 533, eller send epost til pasientformidling@helfo.no.

Har du lest hovedsiden om varsling av fristbrudd?

2.
Helfo tar kontakt med pasienten

​Helfo ringer pasienten for å høre om pasienten ønsker at Helfo skal forsøke å finne et annet tilbud om helsehjelp. Dersom Helfo ikke får tak i pasienten i løpet av 3 dager, må Helfo likevel starte arbeidet med å finne et annet tilbud om helsehjelp.

Hvis Helfo ikke oppnår telefonisk kontakt med pasienten i løpet av 3 dager, sender Helfo brev til pasienten med frist for tilbakemelding. Dersom Helfo ikke mottar svar fra pasient innen 10 virkedager etter utsendelse, vil pasienten bli tilbakeført til helseforetaket.

3.
Helfo gir tilbakemelding om pasientens ønske

​Helfo sender tilbakemelding om hva pasienten vil på e-post fra pasientformidling@helfo.no til kontaktpunktet på helseforetaket. Følgende resultater er mulige:

 • Pasienten ønsker at Helfo skaffer tilbud. Kontaktpunktet på helseforetaket må sende nødvendig dokumentasjon per post til Helfo.
 • Helfo får ikke tak i pasienten. Helfo må  likevel starte arbeidet med å skaffe helsetilbud. Kontaktpunktet på helseforetaket må sende nødvendig dokumentasjon per post til Helfo.
 • Pasienten ønsker ikke at Helfo skaffer tilbud, og pasienten blir stående på venteliste ved helseforetaket.
4.
Spesialisthelsetjenesten sender medisinsk dokumentasjon

​Spesialisthelsetjenesten sender skjema

Bekreftelse på kjøp av helsetjenester til fristbruddpasient (02-01.01)

samt henvisningspapirer og eventuell annen relevant medisinsk dokumentasjon per post til Helfo.

 • Alle felter i skjemaet fylles ut.
 • Skjemaet signeres/stemples av bemyndiget person.
 • Skjemaet benyttes som forside for henvisningspapirer og eventuell annen relevant medisinsk dokumentasjon og sendes per A-post til: Helfo pasientformidling, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Skjemaet blir arkivert hos Helfo.

Helfo formidler deretter pasienten til en annen behandler, og kontakter pasienten med tilbudet.

5.
Tilbakemelding om resultat av fristbrudd

​Helfo gir tilbakemelding på e-post til kontaktpunktet på helseforetaket, og ved brev til avdeling.

Følgende resultater er mulige:

 • Pasienten aksepterer tilbudet fra Helfo. Helseforetaket mottar brevet «Bekreftelse på kjøp av helsetjenester til fristbruddpasient». Pasienten strykes fra ventelisten på helseforetaket.
 • Pasienten takker nei til tilbudet fra Helfo. Helseforetaket mottar brevet «Avbestilling av behandling for fristbruddpasient». Pasienten blir stående på venteliste på helseforetaket.
 • Helfo finner ikke behandlingstilbud. Helfo vil ta kontakt med kontaktperson på helseforetaket for å informere om dette, og undersøke om når pasienten kan få time ved helseforetaket. Helseforetaket mottar kopi av brevet «Mangel på behandlingstilbud ved fristbrudd» sendt til pasienten. Pasienten blir stående på venteliste på helseforetaket.
 • Helseforetaket klarer likevel å tilby pasienten helsehjelp. Dersom helseforetaket finner en time, skal Helfo kontaktes umiddelbart på telefon 960 96 533. Helfo kontakter deretter pasienten. Følgende resultater er mulige i denne kategorien:
 1. Helseforetaket klarer å finne en time innen fristen. Det vil dermed ikke være et fristbrudd, og det finnes derfor ikke hjemmel i lov for at pasienten kan akseptere et tilbud fra Helfo.
 2. Helseforetaket klarer å finne en time før Helfo. Dersom Helfo vurderer at man ikke vil klare å fremskaffe et tidligere tilbud enn helseforetaket, kan Helfo avslutte arbeidet.
 3. Helseforetaket klarer å finne en time etter at pasienten har akseptert tilbud fra Helfo. Her må det vurderes om annet behandlingstilbud kan avbestilles uten kostnader.          
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

​Fant du det du lette etter?