Logo for print

​​Helfo skal være en attraktiv arbeidsgiver, og vi er opptatt av å ha myndiggjorte medarbeidere. Vi kan tilby faglig utfordrende jobber i spennende og utviklingsorienterte fagmiljø. Hos oss møter du dyktige kollegaer som er stolte av jobben sin og som utfører den med stort engasjement.

Som virksomhet skal vi kjennetegnes ved at vi er kunnskapsdrevet, brukerfokusert, sikrer rett kompetanse og leverer rett kvalitet.

Fleksibel arbeidstid

Arbeidstiden hos oss er fra kl. 08.00 - 15.30. Vi har fleksibel arbeidstid med kjernetid fra kl. 09.00 til kl. 14.30, og de ansatte har anledning til å avspasere opparbeidet plusstid.

Velferdsgoder

Helfohar en rekke velferdsgoder som tilbys alle medarbeidere. Blant annet kan nevnes fysisk aktivitet i arbeidstiden, gratis frukt og sosiale tiltak/sammenkomster på det enkelte arbeidssted. Formålet med velferdsgodene er å bidra til økt trivsel på arbeidsplassen og bedre helse for den enkelte medarbeider.

Pensjon, lån og forsikring

Alle medarbeidere er medlemmer av Statens pensjonskasse, som tilbyr en av Norges beste pensjonsordninger. De ansatte trekkes to prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd. Via medlemskapet i Statens pensjonskasse får du tilgang til et av markedets beste boliglån.

Permisjon

I staten har vi gode avtaler og fleksible ordninger for omsorgs- og velferdspermisjoner med og uten lønn. Det kan også være mulig å få permisjon til studier og videreutvikling.

Lederutvikling

Som leder i Helfo vil du få delta i vårt lederutviklingsprogram «program for god ledelse i Helfo». Her vil du få muligheten til å videreutvikle deg selv som leder, i tillegg til å få faglig påfyll og kompetanse om Helfos organisasjon, relevant lov- og avtaleverk, policyer og interne retningslinjer mm. Vi tror på at god ledelse gjør en forskjell

Seniorordninger

Vi ønsker å beholde seniorer i virksomheten. De har viktig kompetanse og erfaring som vi verdsetter og har behov for. Fra fylte 60 år har medarbeidere en ekstra ferieuke. I tillegg har man fra fylte 62 år rett til permisjon med lønn i 14 dager per kalenderår (seniorpolitiske dager).

​Fant du det du lette etter?