Logo for print

​Takst 2cd er tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 minutter.

Taksten kan bare brukes for den tiden du som lege har direkte kontakt med pasienten og foretar undersøkelse eller behandling.

Kontrolltiltak

Takst 2cd er den enkelttaksten som medfører aller størst refusjonsutbetaling fra Helfo til fastleger, og utbetalingen var over 846 millioner kroner i 2015.

Helfo har kontrollert refusjonskrav for takst 2cd fra ti fastleger med svært høy bruk av taksten.

Alle de kontrollerte legene brukte taksten feil. For eksempel ble taksten brukt for arbeid legen utførte etter konsultasjonen eller for helsehjelp som ikke dekkes av folketrygden. Dette er ikke riktig bruk. Feilbruken resulterte i at legene måtte betale tilbake i gjennomsnitt 48 prosent av utbetalt refusjon for taksten.

Informasjonstiltak

Samtidig som kontrollen pågikk, ga Helfo spesifikk informasjon til nærmere 200 fastleger som hadde en høy bruk av takst 2cd. Disse legene fikk se sin takstbruk opp mot gjennomsnittlig bruk for alle landets fastleger, i tillegg til at de fikk informasjon om riktig bruk av taksten.

Tiltakene med kontroll og informasjon har ført til en klar nedgang i bruk av taksten hos de berørte legene.

Vil du vite mer om riktig takstbruk?

Du kan lese mer om bruken av takst 2cd på siden «Regelverk og takster for leger» eller i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.