Regelverk og refusjon for sjukehus og poliklinikkhttps://helfo.no/takster/regelverk-og-refusjon-for-sjukehus-og-poliklinikkRegelverk og refusjon for sjukehus og poliklinikk117
Fakturaer fra Helfo for helsehjelp i annet EØS-landhttps://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/aktuelt-for-kommunen/fakturaer-fra-helfo-for-helsehjelp-i-annet-eos-landFakturaer fra Helfo for helsehjelp i annet EØS-land217
Informasjon om fritt behandlingsvalg til deg som kan henvisehttps://helfo.no/helseaktor/fritt-behandlingsvalg/informasjon-om-fritt-behandlingsvalg-til-deg-som-kan-henviseInformasjon om fritt behandlingsvalg til deg som kan henvise253Informasjon om fritt behandlingsvalg til deg som kan henvise
Varsling av fristbruddhttps://helfo.no/varsling-av-fristbruddVarsling av fristbrudd218Varsling av fristbrudd
Hva slags helsehjelp har en utenlandsk statsborger krav på under midlertidig opphold i Norge?https://helfo.no/hva-slags-helsehjelp-har-en-utenlandsk-statsborger-krav-pa-under-midlertidig-opphold-i-norgeHva slags helsehjelp har en utenlandsk statsborger krav på under midlertidig opphold i Norge?204
Rett til rehabilitering for personer på midlertidig opphold i Norgehttps://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/aktuelt-for-kommunen/rett-til-rehabilitering-for-personer-pa-midlertidig-opphold-i-norgeRett til rehabilitering for personer på midlertidig opphold i Norge283Rett til rehabilitering for personer på midlertidig opphold i Norge
Hjemtransport innenfor de nordiske landene – dekning av merutgifterhttps://helfo.no/hjemtransport-innenfor-de-nordiske-landene-dekning-av-merutgifterHjemtransport innenfor de nordiske landene – dekning av merutgifter161
Refusjon av utgifter til spesialisthelsetjenester i andre EU/EØS-landhttps://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/refusjon-av-utgifter-til-spesialisthelsetjenester-i-andre-eueos-landRefusjon av utgifter til spesialisthelsetjenester i andre EU/EØS-land144
Helserettar for asylsøkjarar i Noreghttps://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/aktuelt-for-kommunen/helserettar-for-asylsokjarar-i-noregHelserettar for asylsøkjarar i Noreg258