Utbetalingsvedtak for sjukehus/poliklinikkhttps://helfo.no/oppgjor/utbetaling-og-vedtak/utbetalingsvedtak-for-sjukehuspoliklinikkUtbetalingsvedtak for sjukehus/poliklinikk173
Oppgjør for pasienter med Europeisk helsetrygdkorthttps://helfo.no/helseaktor/lege/oppgjor-for-lege/oppgjor-for-pasienter-med-europeisk-helsetrygdkortOppgjør for pasienter med Europeisk helsetrygdkort398Oppgjør for pasienter med Europeisk helsetrygdkort