Avtale for sykehus og poliklinikkhttps://helfo.no/helseaktor/sykehus-og-poliklinikk/avtale-for-sykehus-og-poliklinikkAvtale for sykehus og poliklinikk339
Oppgjør for sykehus og poliklinikkhttps://helfo.no/helseaktor/sykehus-og-poliklinikk/oppgjor-for-sykehus-og-poliklinikkOppgjør for sykehus og poliklinikk340
Regelverk for sykehus og poliklinikkhttps://helfo.no/helseaktor/sykehus-og-poliklinikk/regelverk-for-sykehus-og-poliklinikkRegelverk for sykehus og poliklinikk341
Finn Helfos skjemahttps://helfo.no/skjemaFinn Helfos skjema10