Logo for print

​Under finner du hvilke opplysninger som er viktig at du oppgir i søknaden uavhengig av journalsystem.

Det er viktig at du oppgir alle relevante opplysninger i søknaden, slik at saksbehandlingen går raskt og pasienten får riktig vedtak. Svar på søknaden sendes direkte til pasienten, og du som lege mottar kopi av svaret dersom pasienten har samtykket.

Du får takst H1 fra folketrygden ved å fylle ut denne blanketten. Ved behov for utfyllende opplysninger, kan du ikke kreve taksten på nytt. Ved supplerende opplysninger til en allerede innsendt søknad, må du benytte funksjonen «oppdatering av søknaden» i ditt journalsystem. 

Skjemaveilder 

Skjermbilde 3 

Skjermbilde 4 Allmennleger kan som hovedregel instituere og søke om individuell stønad på vegne av pasienten, men det er krav til krav om søknad fra spesialist i enkelte tilfeller.

Se rundskriv til § 5-14 og vedlegg 1 til § 5-14.

Skjermbilde 5 

I punkt 6 skal opplysninger om tidligere behandling gis. Det er opplysninger om relevant forhåndsgodkjent behandling. Krav til forhåndsgodkjent behandling vil variere etter hvilket legemiddel det er søkt om. I noen tilfeller er det et krav at flere forhåndsgodkjente legemidler er forsøkt.

Skjermbilde 6 

I punkt 7 skal legen dokumentere at generelle og spesifikke vilkår for stønad er oppfylt. Dersom flere legemidler er benyttet tidligere, skal legen begrunne hvorfor hvert enkelt legemiddel ikke kan brukes videre.

Skjermbilde 7 

I punkt 8 skal en vitenskapelig studie vedlegges dersom preparatet det søkes om ikke har godkjent indikasjon i Norge eller Europa ved pasientens diagnose. Den vitenskapelige studien må vise effekt ved pasientens diagnose, og ikke være en studie om legemiddelet ved andre diagnoser.

Skjermbilde 8 

Punkt 9 er viktig for at du som lege skal få samtykke til å motta pasientens vedtak. Pasienten må gi et uttrykkelig og informert samtykke til dette.

Skjemaveileder 

​Fant du det du lette etter?