Logo for print

Ulike journalsystemer har ulik utforming av søknadene. Under finner du hvilke opplysninger som er viktig at du oppgir i søknaden, uavhengig av journalsystem.

Det er viktig at du oppgir alle relevante opplysninger i søknaden, slik at saksbehandlingen går raskt og pasienten får riktig vedtak. Svar på søknaden sendes direkte til pasienten, og du som lege mottar kopi av svaret dersom pasienten har samtykket.

Du får takst H1 fra folketrygden ved å fylle ut denne blanketten. Ved behov for utfyllende opplysninger, kan du ikke kreve taksten på nytt. Ved supplerende opplysninger til en allerede innsendt søknad, må du benytte funksjonen «oppdatering av søknaden» i ditt journalsystem.

Skjermbilde 1 % 2 

Skjermbilde 3 

Som hovedregel skal næringsmiddel oppført i Helfos produkt- og prisliste benyttes. Dersom disse ikke kan benyttes, skal navnet på næringsmiddelet oppgis i punkt 4 og behovet skal særskilt begrunnes i punkt 7.

Skjermbilde 4 

Det er et generelt vilkår at behandlingen skal være instituert av en spesialist i sykdommens medisinske fagfelt, eller av en lege ved tilsvarende sykehusavdeling. Informasjonen i punkt 5 er nødvendig for å dokumentere at dette vilkåret er oppfylt. Dersom du som søkende lege kan instituere behandlingen, fyller du ut opplysninger om deg selv.

Dersom søknaden gjelder næringsmiddel som ikke står på Helfos produkt- og prisliste, må begrunnet søknad komme fra relevant spesialist.

Se rundskriv til § 5-14 .

Skjermbilde 5 

I punkt 6 skal behovet for næringsmiddelet begrunnes. Behandling etter punkt 1, 2 og 4 må være instituert av relevant spesialist eller tilsvarende sykehusavdeling. Telefonkonsultasjon godtas. Dette må være dokumentert i journal og i søknadsskjema. Dersom pasienten har kreft eller immunsvikt, er det ikke krav om at behandlingen er instituert av spesialist.

Skjermbilde 6 

I punkt 7 skal du gi opplysninger om tidligere behandling. Gi også begrunnelse for at næringsmiddel i produkt- og prislisten ikke kan benyttes.

Skjermbilde 7 

Punkt 8 er viktig for at du som lege skal få samtykke til å motta pasientens vedtak. Pasienten må gi et uttrykkelig og informert samtykke til dette.

Skjermbilde 8