Logo for print

Ulike journalsystemer har ulik utforming av søknadene. Under finner du hvilke opplysninger som er viktig at du oppgir i søknaden, uavhengig av journalsystem.

Det er viktig at du oppgir alle relevante opplysninger i søknaden, slik at saksbehandlingen går raskt og pasienten får riktig vedtak. Svar på søknaden sendes direkte til pasienten, og du som lege mottar kopi av svaret dersom pasienten har samtykket.

Du får takst H1 fra folketrygden ved å fylle ut denne blanketten. Ved behov for utfyllende opplysninger, kan du ikke kreve taksten på nytt. Ved supplerende opplysninger til en allerede innsendt søknad, må du benytte funksjonen «oppdatering av søknaden» i ditt journalsystem.

Skjermbilde 1 % 2 

Skjermbilde 3 

Som hovedregel skal næringsmiddel oppført i Helfos produkt- og prisliste benyttes. Dersom disse ikke kan benyttes, skal navnet på næringsmidlet oppgis i punkt 4 og behovet skal særskilt begrunnes i punkt 7. Søknaden må i slike tilfeller komme fra relevant spesialist eller en lege ved relevant sykehusavdeling.

Skjermbilde 4

I punkt 5 skal behovet for næringsmiddelet begrunnes.

Skjermbilde 6 

I punkt 6 skal du gi opplysninger om tidligere behandling. Gi også begrunnelse for at næringsmiddel i produkt- og prislisten ikke kan benyttes.

Skjermbilde 7 

Punkt 7 er viktig for at du som lege skal få samtykke til å motta pasientens vedtak. Pasienten må gi et uttrykkelig og informert samtykke til dette.

Skjermbilde 8 

​Fant du det du lette etter?