Logo for print

Refusjon av legemiddel på kvit resept

Nokre legemiddel kan refunderast etter § 5-22, bidragsordninga. Denne ordninga kan du og pasienten din lese meir på helsenorge.no.

Regjeringen har foreslått en gradvis avvikling av bidrag til reseptpliktige legemidler. Forslaget innebærer at nye pasienter ikke får tilgang til ordningen fra 1. januar 2018, mens pasienter som i dag får refusjon etter bidragsordningen får denne videreført inntil videre.

Bidragsordningen som gir refusjon av utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling og PGD-behandling og prevensjonsmidler til kvinner mellom 16 og 20 år blir ikke berørt av endringen.

Ler mer om bidragsordningen på helsedirektoratet.no.

Infertilitetsbehandling

Om pasient/-ane er ufrivillig barnlause og treng behandling for dette kan det ytast refusjon for utgifter til legemiddel som vert brukte. Denne ordninga kan du og pasient/-ane lese meir om på helsenorge.no​.

​Fant du det du lette etter?