Logo for print

Refusjon av legemiddel på kvit resept

Nokre legemiddel kan refunderast etter § 5-22, bidragsordninga. Denne ordninga kan du og pasienten din lese meir på helsenorge.no.

Stortinget har beslutta en gradvis avvikling av bidrag til reseptpliktige legemidler. Dette inneber at nye pasientar ikkje får tilgang til ordninga frå 1. januar 2018, mens pasientar som i dag får refusjon etter bidragsordninga, får denne vidareført inntil vidare.

Bidragsordninga som gir refusjon av utgifter til legemidlar ved infertilitetsbehandling og PGD-behandling og prevensjonsmidlar til kvinner mellom 16 og 21 år blir ikkje omfatta av endringa.

Ler mer om bidragsordningen på helsedirektoratet.no.

Infertilitetsbehandling

Om pasienten/pasientane er ufrivillig barnlause og treng behandling for dette kan det ytast refusjon for utgifter til legemiddel som vert brukte. Denne ordninga kan du og pasienten/pasientane lese meir om på helsenorge.no​.

​Fant du det du lette etter?